కొనుగోలు     
Compras

-

la panadería +

బేకరీ

-

el código de barras +

బార్ కోడ్

-

la librería +

పుస్తకాల దుకాణము

-

el café +

కాఫీ హోటల్

-

la farmacia +

మందుల దుకాణము

-

la tintorería +

డ్రై క్లీనర్

-

la floristería +

పూల దుకాణము

-

el regalo +

బహుమతి

-

el mercado +

విపణి

-

el mercado +

మార్కెట్ హాలు

-

el quiosco de periódicos +

వార్తాపత్రిక స్టాండ్

-

la farmacia +

ఔషధ శాల

-

la oficina de correos +

పోస్ట్ ఆఫీస్

-

la cerámica +

మట్టి పాత్ర సామగ్రి

-

la venta +

అమ్మకము

-

la tienda +

దుకాణము

-

las compras +

కొనుగోలు

-

la bolsa de la compra +

కొనుగోలు సంచీ

-

la cesta de la compra +

కొనుగోలు బుట్ట

-

el carrito de la compra +

కొనుగోలు కార్ట్

-

la vuelta por las tiendas +

కొనుగోలు పర్యటన

-
la panadería
బేకరీ

-
el código de barras
బార్ కోడ్

-
la librería
పుస్తకాల దుకాణము

-
el café
కాఫీ హోటల్

-
la farmacia
మందుల దుకాణము

-
la tintorería
డ్రై క్లీనర్

-
la floristería
పూల దుకాణము

-
el regalo
బహుమతి

-
el mercado
విపణి

-
el mercado
మార్కెట్ హాలు

-
el quiosco de periódicos
వార్తాపత్రిక స్టాండ్

-
la farmacia
ఔషధ శాల

-
la oficina de correos
పోస్ట్ ఆఫీస్

-
la cerámica
మట్టి పాత్ర సామగ్రి

-
la venta
అమ్మకము

-
la tienda
దుకాణము

-
las compras
కొనుగోలు

-
la bolsa de la compra
కొనుగోలు సంచీ

-
la cesta de la compra
కొనుగోలు బుట్ట

-
el carrito de la compra
కొనుగోలు కార్ట్

-
la vuelta por las tiendas
కొనుగోలు పర్యటన