కళాత్మకత     
Arquitectura

-

la arquitectura +

శిల్పకళ

-

la arena +

కార్యక్షేత్రం

-

el granero +

గాదె

-

el barroco +

శిల్పకళాశైలి

-

el bloque +

బ్లాకు

-

la casa de ladrillos +

ఇటుకల ఇల్లు

-

el puente +

వంతెన

-

el edificio +

భవనము

-

el castillo +

కోట

-

la catedral +

కేథడ్రాల్

-

la columna +

కాలమ్

-

las obras +

నిర్మాణ స్థలం

-

la cúpula +

గుమ్మటపు కప్పు

-

la fachada +

ప్రవేశద్వారం

-

el estadio de fútbol +

ఫుట్ బాల్ స్టేడియం

-

la fortaleza +

కోట

-

el frontón +

గోడపై త్రికోణాకారపు భాగము

-

la puerta +

ప్రవేశద్వారము

-

la casa de entramado de madera +

సగం కలపతో నిర్మించిన ఇల్లు

-

el faro +

లైట్ హౌస్

-

el monumento +

పురాతన స్మారక చిహ్నము

-

la mezquita +

ముస్లింల ప్రార్ధనా మందిరము

-

el obelisco +

కింద నాలుగు పక్కలనుండి కూచిగా పైకి పోయే స్తంభం

-

el edificio de oficinas +

కార్యాలయ భవనము

-

el techo +

ఇంటి పైకప్పు

-

la ruina +

శిథిలము

-

el andamio +

మంచె

-

el rascacielos +

ఆకాశహర్మం

-

el puente colgante +

వేలాడే వంతెన

-

la baldosa +

చదరపు పెంకు

-
la arquitectura
శిల్పకళ

-
la arena
కార్యక్షేత్రం

-
el granero
గాదె

-
el barroco
శిల్పకళాశైలి

-
el bloque
బ్లాకు

-
la casa de ladrillos
ఇటుకల ఇల్లు

-
el puente
వంతెన

-
el edificio
భవనము

-
el castillo
కోట

-
la catedral
కేథడ్రాల్

-
la columna
కాలమ్

-
las obras
నిర్మాణ స్థలం

-
la cúpula
గుమ్మటపు కప్పు

-
la fachada
ప్రవేశద్వారం

-
el estadio de fútbol
ఫుట్ బాల్ స్టేడియం

-
la fortaleza
కోట

-
el frontón
గోడపై త్రికోణాకారపు భాగము

-
la puerta
ప్రవేశద్వారము

-
la casa de entramado de madera
సగం కలపతో నిర్మించిన ఇల్లు

-
el faro
లైట్ హౌస్

-
el monumento
పురాతన స్మారక చిహ్నము

-
la mezquita
ముస్లింల ప్రార్ధనా మందిరము

-
el obelisco
కింద నాలుగు పక్కలనుండి కూచిగా పైకి పోయే స్తంభం

-
el edificio de oficinas
కార్యాలయ భవనము

-
el techo
ఇంటి పైకప్పు

-
la ruina
శిథిలము

-
el andamio
మంచె

-
el rascacielos
ఆకాశహర్మం

-
el puente colgante
వేలాడే వంతెన

-
la baldosa
చదరపు పెంకు