పెద్ద జంతువులు     
Animales grandes

-

el caimán +

పెద్ద మొసలి

-

las astas +

దుప్పి కొమ్ములు

-

el babuino +

బబూన్

-

el oso +

ఎలుగుబంటి

-

el búfalo +

గేదె

-

el camello +

ఒంటె

-

el guepardo +

చిరుత

-

la vaca +

గోవు

-

el cocodrilo +

మొసలి

-

el dinosaurio +

డైనోసార్

-

el burro +

గాడిద

-

el dragón +

డ్రాగన్

-

el elefante +

ఏనుగు

-

la jirafa +

జిరాఫీ

-

el gorila +

గొరిల్లా

-

el hipopótamo +

హిప్పో

-

el caballo +

గుర్రము

-

el canguro +

కంగారూ

-

el leopardo +

చిఱుతపులి

-

el león +

సింహము

-

la llama +

ఒక విధమైన ఒంటె

-

el lince +

శివంగి

-

el monstruo +

భూతము

-

el alce +

దుప్పి

-

el avestruz +

నిప్పుకోడి

-

el panda +

పెద్ద జంతువు

-

el cerdo +

పంది

-

el oso polar +

ధ్రువ ఎలుగుబంటి

-

el puma +

చిరుతపులి

-

el rinoceronte +

రైనో

-

el ciervo +

మగ జింక

-

el tigre +

పులి

-

la morsa +

నీటి గుర్రము

-

el caballo salvaje +

అడవి గుర్రం

-

la cebra +

చారల గుర్రము

-
el caimán
పెద్ద మొసలి

-
las astas
దుప్పి కొమ్ములు

-
el babuino
బబూన్

-
el oso
ఎలుగుబంటి

-
el búfalo
గేదె

-
el camello
ఒంటె

-
el guepardo
చిరుత

-
la vaca
గోవు

-
el cocodrilo
మొసలి

-
el dinosaurio
డైనోసార్

-
el burro
గాడిద

-
el dragón
డ్రాగన్

-
el elefante
ఏనుగు

-
la jirafa
జిరాఫీ

-
el gorila
గొరిల్లా

-
el hipopótamo
హిప్పో

-
el caballo
గుర్రము

-
el canguro
కంగారూ

-
el leopardo
చిఱుతపులి

-
el león
సింహము

-
la llama
ఒక విధమైన ఒంటె

-
el lince
శివంగి

-
el monstruo
భూతము

-
el alce
దుప్పి

-
el avestruz
నిప్పుకోడి

-
el panda
పెద్ద జంతువు

-
el cerdo
పంది

-
el oso polar
ధ్రువ ఎలుగుబంటి

-
el puma
చిరుతపులి

-
el rinoceronte
రైనో

-
el ciervo
మగ జింక

-
el tigre
పులి

-
la morsa
నీటి గుర్రము

-
el caballo salvaje
అడవి గుర్రం

-
la cebra
చారల గుర్రము