పర్యావరణము     
Ambiente

-

la agricultura +

వ్యవసాయము

-

la contaminación del aire +

వాయు కాలుష్యము

-

el hormiguero +

చీమల పుట్ట

-

el canal +

కాలువ

-

la costa +

సముద్ర తీరము

-

el continente +

ఖండము

-

el arroyo +

చిన్న సముద్ర పాయ

-

la presa +

ఆనకట్ట

-

el desierto +

ఎడారి

-

la duna +

ఇసుకమేట

-

el campo +

క్షేత్రము

-

el bosque +

అడవి

-

el glaciar +

హిమానీనదము

-

el lugar de arbustos +

బీడు భూమి

-

la isla +

ద్వీపము

-

la selva +

అడవి

-

el paisaje +

ప్రకృతి దృశ్యం

-

las montañas +

పర్వతాలు

-

el parque natural +

ప్రకృతి వనము

-

la cumbre +

శిఖరము

-

la pila +

కుప్ప

-

la marcha de protesta +

నిరసన ర్యాలీ

-

el reciclaje +

రీసైక్లింగ్

-

el mar +

సముద్రము

-

el humo +

పొగ

-

el viñedo +

వైన్ యార్డ్

-

el volcán +

అగ్నిపర్వతము

-

los residuos +

వ్యర్థపదార్థము

-

el nivel de agua +

నీటి మట్టము

-
la agricultura
వ్యవసాయము

-
la contaminación del aire
వాయు కాలుష్యము

-
el hormiguero
చీమల పుట్ట

-
el canal
కాలువ

-
la costa
సముద్ర తీరము

-
el continente
ఖండము

-
el arroyo
చిన్న సముద్ర పాయ

-
la presa
ఆనకట్ట

-
el desierto
ఎడారి

-
la duna
ఇసుకమేట

-
el campo
క్షేత్రము

-
el bosque
అడవి

-
el glaciar
హిమానీనదము

-
el lugar de arbustos
బీడు భూమి

-
la isla
ద్వీపము

-
la selva
అడవి

-
el paisaje
ప్రకృతి దృశ్యం

-
las montañas
పర్వతాలు

-
el parque natural
ప్రకృతి వనము

-
la cumbre
శిఖరము

-
la pila
కుప్ప

-
la marcha de protesta
నిరసన ర్యాలీ

-
el reciclaje
రీసైక్లింగ్

-
el mar
సముద్రము

-
el humo
పొగ

-
el viñedo
వైన్ యార్డ్

-
el volcán
అగ్నిపర్వతము

-
los residuos
వ్యర్థపదార్థము

-
el nivel de agua
నీటి మట్టము