మతము     
Religioon

-

lihavõtted +

ఈస్టర్ పక్షి

-

lihavõttemuna +

ఈస్టర్ గ్రుడ్డు

-

ingel +

దేవదూత

-

kell +

గంట

-

piibel +

బైబిలు

-

piiskop +

మతగురువు

-

õnnistamine +

దీవెన

-

budism +

బౌద్ధమతం

-

ristiusk +

క్రైస్తవ మతం

-

jõulukink +

క్రిస్మస్ బహుమతి

-

jõulupuu +

క్రిస్మస్ చెట్టు

-

kirik +

క్రైస్తవ ప్రార్థనా మందిరము

-

surnukirst +

శవపేటిక

-

loomine +

సృష్టి

-

krutsifiks +

సిలువ బొమ్మ

-

kurat +

దయ్యము

-

jumal +

దేవుడు

-

hinduism +

హిందూమతము

-

islam +

ఇస్లామ్ మతము

-

judaism +

యూదు మతము

-

meditatsioon +

ధ్యానము

-

muumia +

తల్లి

-

muslim +

మహమ్మదీయులు

-

paavst +

మతాధికారి

-

palve +

ప్రార్థన

-

preester +

పూజారి

-

religioon +

మతము

-

jumalateenistus +

సేవ

-

sünagoog +

యూదుల ప్రార్థనాలయము

-

tempel +

ఆలయము

-

haud +

సమాధి

-
lihavõtted
ఈస్టర్ పక్షి

-
lihavõttemuna
ఈస్టర్ గ్రుడ్డు

-
ingel
దేవదూత

-
kell
గంట

-
piibel
బైబిలు

-
piiskop
మతగురువు

-
õnnistamine
దీవెన

-
budism
బౌద్ధమతం

-
ristiusk
క్రైస్తవ మతం

-
jõulukink
క్రిస్మస్ బహుమతి

-
jõulupuu
క్రిస్మస్ చెట్టు

-
kirik
క్రైస్తవ ప్రార్థనా మందిరము

-
surnukirst
శవపేటిక

-
loomine
సృష్టి

-
krutsifiks
సిలువ బొమ్మ

-
kurat
దయ్యము

-
jumal
దేవుడు

-
hinduism
హిందూమతము

-
islam
ఇస్లామ్ మతము

-
judaism
యూదు మతము

-
meditatsioon
ధ్యానము

-
muumia
తల్లి

-
muslim
మహమ్మదీయులు

-
paavst
మతాధికారి

-
palve
ప్రార్థన

-
preester
పూజారి

-
religioon
మతము

-
jumalateenistus
సేవ

-
sünagoog
యూదుల ప్రార్థనాలయము

-
tempel
ఆలయము

-
haud
సమాధి