మొక్కలు     
Taimed

-

bambus +

వెదురు

-

õis +

పూయు

-

lillekimp +

పువ్వుల గుత్తి

-

oks +

శాఖ

-

pung +

మొగ్గ

-

kaktus +

బ్రహ్మ జెముడు

-

ristikhein +

విలాసవంతమైన

-

käbi +

శంఖు ఆకారం

-

rukkilill +

కార్న్ ఫ్లవర్

-

krookus +

కుంకుమ పువ్వు

-

nartsiss +

ఓ రకమైన పచ్చటి పువ్వు

-

karikakar +

తెల్ల చారలు ఉండే పువ్వులు పూచే మొక్క

-

võilill +

డాండెలైన్

-

lill +

పువ్వు

-

lehestik +

దళములు

-

teravili +

ధాన్యము

-

rohi +

గడ్డి

-

kasv +

పెరుగుదల

-

hüatsint +

సువాసన గల పూలచెట్టు

-

muru +

పచ్చిక బయలు

-

liilia +

లిల్లీ పుష్పము

-

linaseeme +

అవిశ విత్తులు

-

seen +

పుట్టగొడుగు

-

oliivipuu +

ఆలివ్ చెట్టు

-

palm +

పామ్ చెట్టు

-

aedkannike +

పూలతో కూడిన పెరటి మొక్క

-

virsikupuu +

శప్తాలు పండు చెట్టు

-

taim +

మొక్క

-

moon +

గసగసాలు

-

juur +

వేరు

-

roos +

గులాబీ

-

seeme +

విత్తనం

-

lumikelluke +

మంచుబిందువు

-

päevalill +

పొద్దు తిరుగుడు పువ్వు

-

okas +

ముల్లు

-

tüvi +

మొండెము

-

tulp +

వివిధ రంగులు గల గంటవంటి ఆకారం గల పూలు పూచే మొక్క

-

vesiroos +

నీటి కలువ

-

nisu +

గోధుమలు

-
bambus
వెదురు

-
õis
పూయు

-
lillekimp
పువ్వుల గుత్తి

-
oks
శాఖ

-
pung
మొగ్గ

-
kaktus
బ్రహ్మ జెముడు

-
ristikhein
విలాసవంతమైన

-
käbi
శంఖు ఆకారం

-
rukkilill
కార్న్ ఫ్లవర్

-
krookus
కుంకుమ పువ్వు

-
nartsiss
ఓ రకమైన పచ్చటి పువ్వు

-
karikakar
తెల్ల చారలు ఉండే పువ్వులు పూచే మొక్క

-
võilill
డాండెలైన్

-
lill
పువ్వు

-
lehestik
దళములు

-
teravili
ధాన్యము

-
rohi
గడ్డి

-
kasv
పెరుగుదల

-
hüatsint
సువాసన గల పూలచెట్టు

-
muru
పచ్చిక బయలు

-
liilia
లిల్లీ పుష్పము

-
linaseeme
అవిశ విత్తులు

-
seen
పుట్టగొడుగు

-
oliivipuu
ఆలివ్ చెట్టు

-
palm
పామ్ చెట్టు

-
aedkannike
పూలతో కూడిన పెరటి మొక్క

-
virsikupuu
శప్తాలు పండు చెట్టు

-
taim
మొక్క

-
moon
గసగసాలు

-
juur
వేరు

-
roos
గులాబీ

-
seeme
విత్తనం

-
lumikelluke
మంచుబిందువు

-
päevalill
పొద్దు తిరుగుడు పువ్వు

-
okas
ముల్లు

-
tüvi
మొండెము

-
tulp
వివిధ రంగులు గల గంటవంటి ఆకారం గల పూలు పూచే మొక్క

-
vesiroos
నీటి కలువ

-
nisu
గోధుమలు