పెద్ద జంతువులు     
Suured loomad

-

alligaator

పెద్ద మొసలి

-

sarved

దుప్పి కొమ్ములు

-

paavian

బబూన్

-

karu

ఎలుగుబంటి

-

pühvel

గేదె

-

kaamel

ఒంటె

-

gepard

చిరుత

-

lehm

గోవు

-

krokodill

మొసలి

-

dinosaurus

డైనోసార్

-

eesel

గాడిద

-

draakon

డ్రాగన్

-

elevant

ఏనుగు

-

kaelkirjak

జిరాఫీ

-

gorilla

గొరిల్లా

-

jõehobu

హిప్పో

-

hobune

గుర్రము

-

känguru

కంగారూ

-

leopard

చిఱుతపులి

-

lõvi

సింహము

-

laama

ఒక విధమైన ఒంటె

-

ilves

శివంగి

-

koletis

భూతము

-

põder

దుప్పి

-

jaanalind

నిప్పుకోడి

-

panda

పెద్ద జంతువు

-

siga

పంది

-

jääkaru

ధ్రువ ఎలుగుబంటి

-

puuma

చిరుతపులి

-

ninasarvik

రైనో

-

hirv

మగ జింక

-

tiiger

పులి

-

morsk

నీటి గుర్రము

-

ulukhobune

అడవి గుర్రం

-

sebra

చారల గుర్రము

-
alligaator
పెద్ద మొసలి

-
sarved
దుప్పి కొమ్ములు

-
paavian
బబూన్

-
karu
ఎలుగుబంటి

-
pühvel
గేదె

-
kaamel
ఒంటె

-
gepard
చిరుత

-
lehm
గోవు

-
krokodill
మొసలి

-
dinosaurus
డైనోసార్

-
eesel
గాడిద

-
draakon
డ్రాగన్

-
elevant
ఏనుగు

-
kaelkirjak
జిరాఫీ

-
gorilla
గొరిల్లా

-
jõehobu
హిప్పో

-
hobune
గుర్రము

-
känguru
కంగారూ

-
leopard
చిఱుతపులి

-
lõvi
సింహము

-
laama
ఒక విధమైన ఒంటె

-
ilves
శివంగి

-
koletis
భూతము

-
põder
దుప్పి

-
jaanalind
నిప్పుకోడి

-
panda
పెద్ద జంతువు

-
siga
పంది

-
jääkaru
ధ్రువ ఎలుగుబంటి

-
puuma
చిరుతపులి

-
ninasarvik
రైనో

-
hirv
మగ జింక

-
tiiger
పులి

-
morsk
నీటి గుర్రము

-
ulukhobune
అడవి గుర్రం

-
sebra
చారల గుర్రము