సారాంశ నిబంధనలు     
‫انتزاعی

-

‫تبلیغات
tablighât

ప్రకటనలు

-

‫فلش
felesh

బాణము

-

‫ممنوعیت
mamnu'iat

నిషేధము

-

‫حرفه
herfe

కెరీర్

-

‫مرکز
markaz

కేంద్రము

-

‫همکاری
hamkâri

సహకారము

-

‫رنگ
rang

రంగు

-

‫تماس
tamâs

పరిచయము

-

‫خطر
khatar

అపాయము

-

‫اعلام عشق
e'lâme eshgh

ప్రేమ ప్రకటన

-

‫کاهش
kâhesh

తిరోగమనము

-

‫تعریف
ta'rif

నిర్వచనము

-

‫تفاوت
tafâvot

వ్యత్యాసము

-

‫سختی
sakhti

కష్టము

-

‫کشف
kashf

ఆవిష్కరణ

-

‫دور
door

దూరము

-

‫تنوع
tanavo'

వైవిధ్యము

-

‫اکتشاف
ekteshâf

తరచి చూచుట

-

‫سقوط
soghoot

పతనము

-

‫نیرو
niroo

శక్తి

-

‫عطر
atr

పరిమళము

-

‫آزادی
âzâdi

స్వాతంత్ర్యము

-

‫شبح
shabah

మరణించిన వ్యక్తి యొక్క ఆత్మ

-

‫نیمه
nime

సగము

-

‫کمک
komak

సహాయము

-

‫مخفی گاه
makhfi gâh

దాగుకొను చోటు

-

‫میهن
mihan

స్వదేశము

-

‫بهداشت
behdâsht

పారిశుధ్యము

-

‫نظر
nazar

ఆలోచన

-

‫تخیّل
takha-iol

ఊహాగానము

-

‫هوش
hoosh

గూఢచార

-

‫دعوت
da'vat

ఆహ్వానము

-

‫عدالت
edâlat

న్యాయము

-

‫نور
noor

కాంతి

-

‫زیان
ziân

నష్టము

-

‫بزرگ نمایی
bozorg namâ-i

పెద్దదిగా చేయుట

-

‫اشتباه
eshtebâh

పొరపాటు

-

‫قتل
ghatl

హత్య

-

‫ملّت
mel-lat

జాతి, దేశము

-

‫تازگی
tâzegi

నూతనత్వము

-

‫گزینه
gozine

ఐచ్ఛికము

-

‫صبر
sabr

ఓపికపట్టడము

-

‫مشکل
moshkel

సమస్య

-

‫بازتاب
bâztâb

ప్రతిబింబించు

-

‫جمهوری
jomhoori

గణతంత్రరాజ్యము

-

‫خطر
khatar

ప్రమాదము

-

‫ایمنی
imeni

భద్రత

-

‫راز
râz

రహస్యము

-

‫جنسیّت
jen-siat

శృంగారము

-

‫اندازه
andâze

పరిమాణము

-

‫همبستگی
hambastegi

ఐకమత్యము

-

‫سنّت
son-nat

సంప్రదాయము

-

‫وزن
vazn

బరువు

-
‫مدیریت بازرگانی
modiriat-e bâzargâni
పరిపాలన

-
‫تبلیغات
tablighât
ప్రకటనలు

-
‫فلش
felesh
బాణము

-
‫ممنوعیت
mamnu'iat
నిషేధము

-
‫حرفه
herfe
కెరీర్

-
‫مرکز
markaz
కేంద్రము

-
‫انتخاب
entekhab
ఎంపిక

-
‫همکاری
hamkâri
సహకారము

-
‫رنگ
rang
రంగు

-
‫تماس
tamâs
పరిచయము

-
‫خطر
khatar
అపాయము

-
‫اعلام عشق
e'lâme eshgh
ప్రేమ ప్రకటన

-
‫کاهش
kâhesh
తిరోగమనము

-
‫تعریف
ta'rif
నిర్వచనము

-
‫تفاوت
tafâvot
వ్యత్యాసము

-
‫سختی
sakhti
కష్టము

-
‫جهت
jahat
దిశ

-
‫کشف
kashf
ఆవిష్కరణ

-
‫نامرتب
nâ moratab
రుగ్మత

-
‫دور
door
దూరము

-
‫مسافت
masâfat
దూరము

-
‫تنوع
tanavo'
వైవిధ్యము

-
‫تلاش
talâsh
కృషి

-
‫اکتشاف
ekteshâf
తరచి చూచుట

-
‫سقوط
soghoot
పతనము

-
‫نیرو
niroo
శక్తి

-
‫عطر
atr
పరిమళము

-
‫آزادی
âzâdi
స్వాతంత్ర్యము

-
‫شبح
shabah
మరణించిన వ్యక్తి యొక్క ఆత్మ

-
‫نیمه
nime
సగము

-
‫ارتفاع
ertefâ'
ఎత్తు

-
‫کمک
komak
సహాయము

-
‫مخفی گاه
makhfi gâh
దాగుకొను చోటు

-
‫میهن
mihan
స్వదేశము

-
‫بهداشت
behdâsht
పారిశుధ్యము

-
‫نظر
nazar
ఆలోచన

-
‫توهّم
tavah-hom
భ్రమ

-
‫تخیّل
takha-iol
ఊహాగానము

-
‫هوش
hoosh
గూఢచార

-
‫دعوت
da'vat
ఆహ్వానము

-
‫عدالت
edâlat
న్యాయము

-
‫نور
noor
కాంతి

-
‫نگاه
negâh
చూపు

-
‫زیان
ziân
నష్టము

-
‫بزرگ نمایی
bozorg namâ-i
పెద్దదిగా చేయుట

-
‫اشتباه
eshtebâh
పొరపాటు

-
‫قتل
ghatl
హత్య

-
‫ملّت
mel-lat
జాతి, దేశము

-
‫تازگی
tâzegi
నూతనత్వము

-
‫گزینه
gozine
ఐచ్ఛికము

-
‫صبر
sabr
ఓపికపట్టడము

-
‫برنامه ریزی
barnâme rizi
ప్రణాళిక

-
‫مشکل
moshkel
సమస్య

-
‫حفاظت
hefâzat
రక్షణ

-
‫بازتاب
bâztâb
ప్రతిబింబించు

-
‫جمهوری
jomhoori
గణతంత్రరాజ్యము

-
‫خطر
khatar
ప్రమాదము

-
‫ایمنی
imeni
భద్రత

-
‫راز
râz
రహస్యము

-
‫جنسیّت
jen-siat
శృంగారము

-
‫سایه
sâye
నీడ

-
‫اندازه
andâze
పరిమాణము

-
‫همبستگی
hambastegi
ఐకమత్యము

-
‫موفقیت
movafaghi-iat
విజయము

-
‫پشتیبانی
poshtibâni
మద్దతు

-
‫سنّت
son-nat
సంప్రదాయము

-
‫وزن
vazn
బరువు