సామగ్రి     
‫مصالح

-

‫برنج
berenj

ఇత్తడి

-

‫سیمان
simân

సిమెంటు

-

‫سرامیک
serâmik

పింగాణీ

-

‫پارچه
pârche

వస్త్రము

-

‫پارچه
pârche

వస్త్రము

-

‫پنبه
pambe

ప్రత్తి

-

‫بلور
boloor

స్ఫటికము

-

‫کثیفی
kasifi

మురికి

-

‫چسب
chasb

జిగురు

-

‫چرم
charm

బాగు చేసిన తోలు

-

‫فلز
felez

లోహము

-

‫نفت
naft

చమురు

-

‫نمک
namak

ఉప్పు

-

‫شن
shen

ఇసుక

-

‫نقره
noghre

వెండి

-

‫سنگ
sang

రాయి

-

‫کاه
kâh

తృణము

-

‫چوب
choob

కొయ్య

-

‫پشم
pashm

ఉన్ని

-
‫برنج
berenj
ఇత్తడి

-
‫سیمان
simân
సిమెంటు

-
‫سرامیک
serâmik
పింగాణీ

-
‫پارچه
pârche
వస్త్రము

-
‫پارچه
pârche
వస్త్రము

-
‫پنبه
pambe
ప్రత్తి

-
‫بلور
boloor
స్ఫటికము

-
‫کثیفی
kasifi
మురికి

-
‫چسب
chasb
జిగురు

-
‫چرم
charm
బాగు చేసిన తోలు

-
‫فلز
felez
లోహము

-
‫نفت
naft
చమురు

-
‫پودر
poodr
పొడి

-
‫نمک
namak
ఉప్పు

-
‫شن
shen
ఇసుక

-
‫قراضه
ghorâze
చెత్త

-
‫نقره
noghre
వెండి

-
‫سنگ
sang
రాయి

-
‫کاه
kâh
తృణము

-
‫چوب
choob
కొయ్య

-
‫پشم
pashm
ఉన్ని