సామగ్రి     
Materiaalit

-

messinki +

ఇత్తడి

-

sementti +

సిమెంటు

-

keraamiikka +

పింగాణీ

-

kangas +

వస్త్రము

-

kangas +

వస్త్రము

-

puuvilla +

ప్రత్తి

-

kristalli +

స్ఫటికము

-

lika +

మురికి

-

liima +

జిగురు

-

nahka +

బాగు చేసిన తోలు

-

metalli +

లోహము

-

öljy +

చమురు

-

jauhe +

పొడి

-

suola +

ఉప్పు

-

hiekka +

ఇసుక

-

romu +

చెత్త

-

hopea +

వెండి

-

kivi +

రాయి

-

olki +

తృణము

-

puu +

కొయ్య

-

villa +

ఉన్ని

-
messinki
ఇత్తడి

-
sementti
సిమెంటు

-
keraamiikka
పింగాణీ

-
kangas
వస్త్రము

-
kangas
వస్త్రము

-
puuvilla
ప్రత్తి

-
kristalli
స్ఫటికము

-
lika
మురికి

-
liima
జిగురు

-
nahka
బాగు చేసిన తోలు

-
metalli
లోహము

-
öljy
చమురు

-
jauhe
పొడి

-
suola
ఉప్పు

-
hiekka
ఇసుక

-
romu
చెత్త

-
hopea
వెండి

-
kivi
రాయి

-
olki
తృణము

-
puu
కొయ్య

-
villa
ఉన్ని