సామగ్రి     
Materiaalit

-

messinki

ఇత్తడి

-

sementti

సిమెంటు

-

keraamiikka

పింగాణీ

-

kangas

వస్త్రము

-

kangas

వస్త్రము

-

puuvilla

ప్రత్తి

-

kristalli

స్ఫటికము

-

lika

మురికి

-

liima

జిగురు

-

nahka

బాగు చేసిన తోలు

-

metalli

లోహము

-

öljy

చమురు

-

jauhe

పొడి

-

suola

ఉప్పు

-

hiekka

ఇసుక

-

romu

చెత్త

-

hopea

వెండి

-

kivi

రాయి

-

olki

తృణము

-

puu

కొయ్య

-

villa

ఉన్ని

-
messinki
ఇత్తడి

-
sementti
సిమెంటు

-
keraamiikka
పింగాణీ

-
kangas
వస్త్రము

-
kangas
వస్త్రము

-
puuvilla
ప్రత్తి

-
kristalli
స్ఫటికము

-
lika
మురికి

-
liima
జిగురు

-
nahka
బాగు చేసిన తోలు

-
metalli
లోహము

-
öljy
చమురు

-
jauhe
పొడి

-
suola
ఉప్పు

-
hiekka
ఇసుక

-
romu
చెత్త

-
hopea
వెండి

-
kivi
రాయి

-
olki
తృణము

-
puu
కొయ్య

-
villa
ఉన్ని