కళలు     
Taide

-

suosionosoitukset +

ప్రశంస

-

taide +

కళ

-

kumarrus +

విల్లు

-

sivellin +

బ్రష్

-

värityskirja +

కలరింగ్ పుస్తకము

-

tanssija +

నర్తకి

-

piirustus +

డ్రాయింగ్

-

galleria +

గ్యాలరీ

-

lasi-ikkuna +

గాజు కిటికీ

-

graffiti +

గ్రాఫిటీ

-

käsityö +

హస్తకళ

-

mosaiikki +

మొజాయిక్

-

seinämaalaus +

కుడ్య చిత్రము

-

museo +

వస్తు ప్రదర్శన శాల

-

esitys +

పనితీరు

-

kuva +

బొమ్మ

-

runo +

పద్యము

-

veistos +

శిల్పము

-

laulu +

పాట

-

patsas +

ప్రతిమ

-

vesivärit +

నీటి రంగు

-
suosionosoitukset
ప్రశంస

-
taide
కళ

-
kumarrus
విల్లు

-
sivellin
బ్రష్

-
värityskirja
కలరింగ్ పుస్తకము

-
tanssija
నర్తకి

-
piirustus
డ్రాయింగ్

-
galleria
గ్యాలరీ

-
lasi-ikkuna
గాజు కిటికీ

-
graffiti
గ్రాఫిటీ

-
käsityö
హస్తకళ

-
mosaiikki
మొజాయిక్

-
seinämaalaus
కుడ్య చిత్రము

-
museo
వస్తు ప్రదర్శన శాల

-
esitys
పనితీరు

-
kuva
బొమ్మ

-
runo
పద్యము

-
veistos
శిల్పము

-
laulu
పాట

-
patsas
ప్రతిమ

-
vesivärit
నీటి రంగు