సంగీతం     
Musiikki

-

harmonikka +

అకార్డియన్-ఒకరకము వాద్య యంత్రము

-

balalaikka +

బాలలైకా -ఒకరకము వాద్య యంత్రము

-

yhtye +

మేళము

-

banjo +

బాంజో

-

klarinetti +

సన్నాయి వాయిద్యం

-

konsertti +

కచ్చేరి

-

rumpu +

డ్రమ్

-

rummut +

డ్రమ్ములు

-

huilu +

వేణువు

-

flyygeli +

గ్రాండ్ పియానో

-

kitara +

గిటార్

-

sali +

సభా మందిరం

-

kosketinsoitin +

కీబోర్డ్

-

huuliharppu +

నోటితో ఊదు వాద్యము

-

musiikki +

సంగీతం

-

nuottiteline +

మ్యూజిక్ స్టాండ్

-

nuotit +

సూచన

-

urut +

అవయవము

-

piano +

పియానో

-

saksofoni +

శాక్సోఫోను

-

laulaja +

గాయకుడు

-

kieli +

తీగ

-

trumpetti +

గాలి వాద్యము

-

trumpetisti +

కొమ్ము ఊదువాడు

-

viulu +

వాయులీనము

-

viulukotelo +

వాయులీనపు పెట్టె

-

ksylofoni +

జల తరంగిణి

-
harmonikka
అకార్డియన్-ఒకరకము వాద్య యంత్రము

-
balalaikka
బాలలైకా -ఒకరకము వాద్య యంత్రము

-
yhtye
మేళము

-
banjo
బాంజో

-
klarinetti
సన్నాయి వాయిద్యం

-
konsertti
కచ్చేరి

-
rumpu
డ్రమ్

-
rummut
డ్రమ్ములు

-
huilu
వేణువు

-
flyygeli
గ్రాండ్ పియానో

-
kitara
గిటార్

-
sali
సభా మందిరం

-
kosketinsoitin
కీబోర్డ్

-
huuliharppu
నోటితో ఊదు వాద్యము

-
musiikki
సంగీతం

-
nuottiteline
మ్యూజిక్ స్టాండ్

-
nuotit
సూచన

-
urut
అవయవము

-
piano
పియానో

-
saksofoni
శాక్సోఫోను

-
laulaja
గాయకుడు

-
kieli
తీగ

-
trumpetti
గాలి వాద్యము

-
trumpetisti
కొమ్ము ఊదువాడు

-
viulu
వాయులీనము

-
viulukotelo
వాయులీనపు పెట్టె

-
ksylofoni
జల తరంగిణి