పెద్ద జంతువులు     
Isot eläimet

-

alligaattori

పెద్ద మొసలి

-

sarvet

దుప్పి కొమ్ములు

-

paviaani

బబూన్

-

karhu

ఎలుగుబంటి

-

buffalo

గేదె

-

kameli

ఒంటె

-

gepardi

చిరుత

-

lehmä

గోవు

-

krokotiili

మొసలి

-

dinosaurus

డైనోసార్

-

aasi

గాడిద

-

lohikäärme

డ్రాగన్

-

elefantti

ఏనుగు

-

kirahvi

జిరాఫీ

-

gorilla

గొరిల్లా

-

virtahepo

హిప్పో

-

hevonen

గుర్రము

-

kenguru

కంగారూ

-

leopardi

చిఱుతపులి

-

leijona

సింహము

-

laama

ఒక విధమైన ఒంటె

-

ilves

శివంగి

-

hirviö

భూతము

-

hirvi

దుప్పి

-

strutsi

నిప్పుకోడి

-

panda

పెద్ద జంతువు

-

sika

పంది

-

jääkarhu

ధ్రువ ఎలుగుబంటి

-

puuma

చిరుతపులి

-

sarvikuono

రైనో

-

peura

మగ జింక

-

tiikeri

పులి

-

mursu

నీటి గుర్రము

-

villihevonen

అడవి గుర్రం

-

seepra

చారల గుర్రము

-
alligaattori
పెద్ద మొసలి

-
sarvet
దుప్పి కొమ్ములు

-
paviaani
బబూన్

-
karhu
ఎలుగుబంటి

-
buffalo
గేదె

-
kameli
ఒంటె

-
gepardi
చిరుత

-
lehmä
గోవు

-
krokotiili
మొసలి

-
dinosaurus
డైనోసార్

-
aasi
గాడిద

-
lohikäärme
డ్రాగన్

-
elefantti
ఏనుగు

-
kirahvi
జిరాఫీ

-
gorilla
గొరిల్లా

-
virtahepo
హిప్పో

-
hevonen
గుర్రము

-
kenguru
కంగారూ

-
leopardi
చిఱుతపులి

-
leijona
సింహము

-
laama
ఒక విధమైన ఒంటె

-
ilves
శివంగి

-
hirviö
భూతము

-
hirvi
దుప్పి

-
strutsi
నిప్పుకోడి

-
panda
పెద్ద జంతువు

-
sika
పంది

-
jääkarhu
ధ్రువ ఎలుగుబంటి

-
puuma
చిరుతపులి

-
sarvikuono
రైనో

-
peura
మగ జింక

-
tiikeri
పులి

-
mursu
నీటి గుర్రము

-
villihevonen
అడవి గుర్రం

-
seepra
చారల గుర్రము