పర్యావరణము     
Ympäristö

-

maatalous +

వ్యవసాయము

-

ilmansaasteet +

వాయు కాలుష్యము

-

muurahaiskeko +

చీమల పుట్ట

-

kanava +

కాలువ

-

rannikko +

సముద్ర తీరము

-

maanosa +

ఖండము

-

puro +

చిన్న సముద్ర పాయ

-

pato +

ఆనకట్ట

-

autiomaa +

ఎడారి

-

dyyni +

ఇసుకమేట

-

pelto +

క్షేత్రము

-

metsä +

అడవి

-

jäätikkö +

హిమానీనదము

-

nummi +

బీడు భూమి

-

saari +

ద్వీపము

-

viidakko +

అడవి

-

maisema +

ప్రకృతి దృశ్యం

-

vuoret +

పర్వతాలు

-

luonnonpuisto +

ప్రకృతి వనము

-

huippu +

శిఖరము

-

kasa +

కుప్ప

-

mielenosoitusmarssi +

నిరసన ర్యాలీ

-

kierrätys +

రీసైక్లింగ్

-

meri +

సముద్రము

-

savu +

పొగ

-

viinitarha +

వైన్ యార్డ్

-

tulivuori +

అగ్నిపర్వతము

-

jäte +

వ్యర్థపదార్థము

-

veden taso +

నీటి మట్టము

-
maatalous
వ్యవసాయము

-
ilmansaasteet
వాయు కాలుష్యము

-
muurahaiskeko
చీమల పుట్ట

-
kanava
కాలువ

-
rannikko
సముద్ర తీరము

-
maanosa
ఖండము

-
puro
చిన్న సముద్ర పాయ

-
pato
ఆనకట్ట

-
autiomaa
ఎడారి

-
dyyni
ఇసుకమేట

-
pelto
క్షేత్రము

-
metsä
అడవి

-
jäätikkö
హిమానీనదము

-
nummi
బీడు భూమి

-
saari
ద్వీపము

-
viidakko
అడవి

-
maisema
ప్రకృతి దృశ్యం

-
vuoret
పర్వతాలు

-
luonnonpuisto
ప్రకృతి వనము

-
huippu
శిఖరము

-
kasa
కుప్ప

-
mielenosoitusmarssi
నిరసన ర్యాలీ

-
kierrätys
రీసైక్లింగ్

-
meri
సముద్రము

-
savu
పొగ

-
viinitarha
వైన్ యార్డ్

-
tulivuori
అగ్నిపర్వతము

-
jäte
వ్యర్థపదార్థము

-
veden taso
నీటి మట్టము