సాంకేతిక విజ్ఞానం     
Technologie

-

la pompe à air +

గాలి పంపు

-

la photo aérienne +

ఏరియల్ ఫోటో

-

le roulement à billes +

బాల్ బేరింగ్

-

la batterie +

బ్యాటరీ

-

la chaîne de bicyclette +

సైకిల్ చైన్

-

le câble +

కేబుల్

-

l'enrouleur de câble +

కేబుల్ రీల్

-

l'appareil photo +

కెమెరా

-

la cassette +

క్యాసెట్

-

le chargeur +

నిందారోపణలు చేయువాడు

-

le cockpit +

యుద్ధ రంగము

-

la roue dentée +

కాగ్ వీల్

-

le cadenas à combinaison +

కలయిక తాళము

-

l'ordinateur +

కంప్యూటర్

-

la grue +

క్రేను

-

le bureau +

డెస్క్ టాప్

-

la plate-forme de forage +

రంధ్రము తొలుచు యంత్రము

-

le lecteur +

డ్రైవ్

-

le dvd +

డివిడి

-

le moteur électrique +

విద్యుత్ మోటారు

-

l'énergie +

శక్తి

-

l'excavatrice +

త్రవ్వు పరికరము

-

le télécopieur +

ఫాక్స్ మెషిన్

-

la caméra +

సినిమా కెమెరా

-

la disquette +

ఫ్లాపీ డిస్క్

-

les lunettes de protection +

కళ్ళద్దాలు

-

le disque dur +

హార్డ్ డిస్క్

-

la manette +

జాయ్ స్టిక్

-

la touche +

తాళం చెవి

-

l'atterrissage +

దిగుట

-

l'ordinateur portable +

ల్యాప్ టాప్

-

la tondeuse à gazon +

పచ్చికలో కదుల్చు పరికరము

-

l'objectif +

కటకము

-

la machine +

యంత్రము

-

l'hélice marine +

సముద్ర ప్రొపెలెర్

-

la mine +

గని

-

la prise multiple +

బహుళ సాకెట్

-

l'imprimante +

ముద్రణ యంత్రము

-

le programme +

కార్యక్రమము

-

l'hélice +

ప్రొపెలెర్

-

la pompe +

పంపు

-

le tourne-disque +

టేపు రికార్డర్

-

la télécommande +

రిమోట్ కంట్రోల్

-

le robot +

రోబోట్

-

l'antenne satellite +

ఉపగ్రహ యాంటెన్నా

-

la machine à coudre +

కుట్టు యంత్రము

-

la diapositive +

స్లయిడ్ చిత్రం

-

la technologie solaire +

సోలార్ టెక్నాలజీ

-

la navette spatiale +

అంతరిక్ష వ్యోమ నౌక

-

le rouleau compresseur +

ఆవిరితో నడుచు యంత్రము

-

la suspension +

ఎత్తివేయుట

-

l'interrupteur +

స్విచ్

-

le mètre ruban +

టేప్ కొలత

-

la technologie +

సాంకేతిక విజ్ఞానము

-

le téléphone +

టెలిఫోన్

-

le téléobjectif +

టెలిఫోన్ కటకము

-

le télescope +

టెలిస్కోప్

-

la clé USB +

యుఎస్ బి ఫ్లాష్ డ్రైవ్

-

la soupape +

కవాటము

-

la caméra vidéo +

వీడియో కెమెరా

-

la tension +

వోల్టేజ్

-

la roue à eau +

నీటి చక్రం

-

l'éolienne +

విండ్ టర్బైన్

-

le moulin à vent +

గాలి మర

-
la pompe à air
గాలి పంపు

-
la photo aérienne
ఏరియల్ ఫోటో

-
le roulement à billes
బాల్ బేరింగ్

-
la batterie
బ్యాటరీ

-
la chaîne de bicyclette
సైకిల్ చైన్

-
le câble
కేబుల్

-
l'enrouleur de câble
కేబుల్ రీల్

-
l'appareil photo
కెమెరా

-
la cassette
క్యాసెట్

-
le chargeur
నిందారోపణలు చేయువాడు

-
le cockpit
యుద్ధ రంగము

-
la roue dentée
కాగ్ వీల్

-
le cadenas à combinaison
కలయిక తాళము

-
l'ordinateur
కంప్యూటర్

-
la grue
క్రేను

-
le bureau
డెస్క్ టాప్

-
la plate-forme de forage
రంధ్రము తొలుచు యంత్రము

-
le lecteur
డ్రైవ్

-
le dvd
డివిడి

-
le moteur électrique
విద్యుత్ మోటారు

-
l'énergie
శక్తి

-
l'excavatrice
త్రవ్వు పరికరము

-
le télécopieur
ఫాక్స్ మెషిన్

-
la caméra
సినిమా కెమెరా

-
la disquette
ఫ్లాపీ డిస్క్

-
les lunettes de protection
కళ్ళద్దాలు

-
le disque dur
హార్డ్ డిస్క్

-
la manette
జాయ్ స్టిక్

-
la touche
తాళం చెవి

-
l'atterrissage
దిగుట

-
l'ordinateur portable
ల్యాప్ టాప్

-
la tondeuse à gazon
పచ్చికలో కదుల్చు పరికరము

-
l'objectif
కటకము

-
la machine
యంత్రము

-
l'hélice marine
సముద్ర ప్రొపెలెర్

-
la mine
గని

-
la prise multiple
బహుళ సాకెట్

-
l'imprimante
ముద్రణ యంత్రము

-
le programme
కార్యక్రమము

-
l'hélice
ప్రొపెలెర్

-
la pompe
పంపు

-
le tourne-disque
టేపు రికార్డర్

-
la télécommande
రిమోట్ కంట్రోల్

-
le robot
రోబోట్

-
l'antenne satellite
ఉపగ్రహ యాంటెన్నా

-
la machine à coudre
కుట్టు యంత్రము

-
la diapositive
స్లయిడ్ చిత్రం

-
la technologie solaire
సోలార్ టెక్నాలజీ

-
la navette spatiale
అంతరిక్ష వ్యోమ నౌక

-
le rouleau compresseur
ఆవిరితో నడుచు యంత్రము

-
la suspension
ఎత్తివేయుట

-
l'interrupteur
స్విచ్

-
le mètre ruban
టేప్ కొలత

-
la technologie
సాంకేతిక విజ్ఞానము

-
le téléphone
టెలిఫోన్

-
le téléobjectif
టెలిఫోన్ కటకము

-
le télescope
టెలిస్కోప్

-
la clé USB
యుఎస్ బి ఫ్లాష్ డ్రైవ్

-
la soupape
కవాటము

-
la caméra vidéo
వీడియో కెమెరా

-
la tension
వోల్టేజ్

-
la roue à eau
నీటి చక్రం

-
l'éolienne
విండ్ టర్బైన్

-
le moulin à vent
గాలి మర