వాతావరణము     
Météo

-

le baromètre +

భారమితి

-

le nuage +

మేఘము

-

le froid +

చల్లని

-

le croissant de lune +

చంద్రవంక

-

l'obscurité +

చీకటి

-

la sécheresse +

కరువు

-

la terre +

భూమి

-

le brouillard +

పొగమంచు

-

le gel +

గడ్డకట్టిన మంచు

-

le verglas +

ధృవప్రాంతము

-

la chaleur +

ఉష్ణము

-

l'ouragan +

సుడిగాలి

-

la stalactite +

ఐసికల్

-

la foudre +

మెఱుపు

-

le/la météorite +

ఉల్కాపాతం

-

la lune +

చంద్రుడు

-

l'arc-en-ciel +

హరివిల్లు

-

la goutte d'eau +

వర్షపు బిందువు

-

la neige +

మంచు

-

le flocon de neige +

స్నోఫ్లేక్

-

le bonhomme de neige +

మంచు మనిషి

-

l'étoile +

నక్షత్రం

-

l'orage +

తుఫాను

-

l'onde de tempête +

తుఫాను వేగము

-

le soleil +

సూర్యుడు

-

le rayon de soleil +

సూర్యకిరణము

-

le crépuscule +

సూర్యాస్తమయము

-

le thermomètre +

ఉష్ణమాని

-

l'orage +

ఉరుము

-

la tombée de la nuit +

కను చీకటి

-

le temps +

వాతావరణము

-

l'humidité +

తడి పరిస్థితులు

-

le vent +

గాలి

-
le baromètre
భారమితి

-
le nuage
మేఘము

-
le froid
చల్లని

-
le croissant de lune
చంద్రవంక

-
l'obscurité
చీకటి

-
la sécheresse
కరువు

-
la terre
భూమి

-
le brouillard
పొగమంచు

-
le gel
గడ్డకట్టిన మంచు

-
le verglas
ధృవప్రాంతము

-
la chaleur
ఉష్ణము

-
l'ouragan
సుడిగాలి

-
la stalactite
ఐసికల్

-
la foudre
మెఱుపు

-
le/la météorite
ఉల్కాపాతం

-
la lune
చంద్రుడు

-
l'arc-en-ciel
హరివిల్లు

-
la goutte d'eau
వర్షపు బిందువు

-
la neige
మంచు

-
le flocon de neige
స్నోఫ్లేక్

-
le bonhomme de neige
మంచు మనిషి

-
l'étoile
నక్షత్రం

-
l'orage
తుఫాను

-
l'onde de tempête
తుఫాను వేగము

-
le soleil
సూర్యుడు

-
le rayon de soleil
సూర్యకిరణము

-
le crépuscule
సూర్యాస్తమయము

-
le thermomètre
ఉష్ణమాని

-
l'orage
ఉరుము

-
la tombée de la nuit
కను చీకటి

-
le temps
వాతావరణము

-
l'humidité
తడి పరిస్థితులు

-
le vent
గాలి