కళాత్మకత     
Architecture

-

l'architecture +

శిల్పకళ

-

l'arène +

కార్యక్షేత్రం

-

la grange +

గాదె

-

le baroque +

శిల్పకళాశైలి

-

la pierre de construction +

బ్లాకు

-

la maison de briques +

ఇటుకల ఇల్లు

-

le pont +

వంతెన

-

le bâtiment +

భవనము

-

le château +

కోట

-

la cathédrale +

కేథడ్రాల్

-

la colonne +

కాలమ్

-

le chantier +

నిర్మాణ స్థలం

-

la coupole +

గుమ్మటపు కప్పు

-

la façade +

ప్రవేశద్వారం

-

le stade de football +

ఫుట్ బాల్ స్టేడియం

-

le fort +

కోట

-

le pignon +

గోడపై త్రికోణాకారపు భాగము

-

la porte de la ville +

ప్రవేశద్వారము

-

la maison à colombages +

సగం కలపతో నిర్మించిన ఇల్లు

-

le phare +

లైట్ హౌస్

-

le monument +

పురాతన స్మారక చిహ్నము

-

la mosquée +

ముస్లింల ప్రార్ధనా మందిరము

-

l'obélisque +

కింద నాలుగు పక్కలనుండి కూచిగా పైకి పోయే స్తంభం

-

l'immeuble de bureaux +

కార్యాలయ భవనము

-

le toit +

ఇంటి పైకప్పు

-

la ruine +

శిథిలము

-

l'échafaudage +

మంచె

-

le gratte-ciel +

ఆకాశహర్మం

-

le pont suspendu +

వేలాడే వంతెన

-

la céramique +

చదరపు పెంకు

-
l'architecture
శిల్పకళ

-
l'arène
కార్యక్షేత్రం

-
la grange
గాదె

-
le baroque
శిల్పకళాశైలి

-
la pierre de construction
బ్లాకు

-
la maison de briques
ఇటుకల ఇల్లు

-
le pont
వంతెన

-
le bâtiment
భవనము

-
le château
కోట

-
la cathédrale
కేథడ్రాల్

-
la colonne
కాలమ్

-
le chantier
నిర్మాణ స్థలం

-
la coupole
గుమ్మటపు కప్పు

-
la façade
ప్రవేశద్వారం

-
le stade de football
ఫుట్ బాల్ స్టేడియం

-
le fort
కోట

-
le pignon
గోడపై త్రికోణాకారపు భాగము

-
la porte de la ville
ప్రవేశద్వారము

-
la maison à colombages
సగం కలపతో నిర్మించిన ఇల్లు

-
le phare
లైట్ హౌస్

-
le monument
పురాతన స్మారక చిహ్నము

-
la mosquée
ముస్లింల ప్రార్ధనా మందిరము

-
l'obélisque
కింద నాలుగు పక్కలనుండి కూచిగా పైకి పోయే స్తంభం

-
l'immeuble de bureaux
కార్యాలయ భవనము

-
le toit
ఇంటి పైకప్పు

-
la ruine
శిథిలము

-
l'échafaudage
మంచె

-
le gratte-ciel
ఆకాశహర్మం

-
le pont suspendu
వేలాడే వంతెన

-
la céramique
చదరపు పెంకు