సారాంశ నిబంధనలు     
‫מונחים מופשטים‬

-

‫פרסום‬
prswm

ప్రకటనలు

-

‫חץ‬
ẖẕ

బాణము

-

‫איסור‬
ʼyswr

నిషేధము

-

‫קריירה‬
qryyrh

కెరీర్

-

‫מרכז‬
mrkz

కేంద్రము

-

‫מגע‬
mgʻ

పరిచయము

-

‫סכנה‬
sknh

అపాయము

-

‫הצהרת אהבה‬
hẕhrţ ʼhbh

ప్రేమ ప్రకటన

-

‫דרדור‬
drdwr

తిరోగమనము

-

‫הגדרה‬
hgdrh

నిర్వచనము

-

‫הבדל‬
hbdl

వ్యత్యాసము

-

‫קושי‬
qwşy

కష్టము

-

‫גילוי‬
gylwy

ఆవిష్కరణ

-

‫הפרעה‬
hprʻh

రుగ్మత

-

‫גיוון‬
gywwn

వైవిధ్యము

-

‫חקר‬
ẖqr

తరచి చూచుట

-

‫כוח‬
kwẖ

శక్తి

-

‫ניחוח‬
nyẖwẖ

పరిమళము

-

‫חופש‬
ẖwpş

స్వాతంత్ర్యము

-

‫רוח רפאים‬
rwẖ rpʼym

మరణించిన వ్యక్తి యొక్క ఆత్మ

-

‫גובה‬
gwbh

ఎత్తు

-

‫עזרה‬
ʻzrh

సహాయము

-

‫מחבוא‬
mẖbwʼ

దాగుకొను చోటు

-

‫מולדת‬
mwldţ

స్వదేశము

-

‫היגיינה‬
hygyynh

పారిశుధ్యము

-

‫דמיון‬
dmywn

ఊహాగానము

-

‫הזמנה‬
hzmnh

ఆహ్వానము

-

‫צדק‬
ẕdq

న్యాయము

-

‫אור‬
ʼwr

కాంతి

-

‫אובדן‬
ʼwbdn

నష్టము

-

‫הגדלה‬
hgdlh

పెద్దదిగా చేయుట

-

‫טעות‬
tʻwţ

పొరపాటు

-

‫אומה‬
ʼwmh

జాతి, దేశము

-

‫חידוש‬
ẖydwş

నూతనత్వము

-

‫אפשרות‬
ʼpşrwţ

ఐచ్ఛికము

-

‫סבלנות‬
sblnwţ

ఓపికపట్టడము

-

‫תכנון‬
ţknwn

ప్రణాళిక

-

‫בעיה‬
bʻyh

సమస్య

-

‫הגנה‬
hgnh

రక్షణ

-

‫השתקפות‬
hşţqpwţ

ప్రతిబింబించు

-

‫רפובליקה‬
rpwblyqh

గణతంత్రరాజ్యము

-

‫סיכון‬
sykwn

ప్రమాదము

-

‫סוד‬
swd

రహస్యము

-

‫מין‬
myn

శృంగారము

-

‫גודל‬
gwdl

పరిమాణము

-

‫תמיכה‬
ţmykh

మద్దతు

-

‫מסורת‬
mswrţ

సంప్రదాయము

-

‫משקל‬
mşql

బరువు

-
‫אדמיניסטרציה‬
ʼdmynystrẕyh
పరిపాలన

-
‫פרסום‬
prswm
ప్రకటనలు

-
‫חץ‬
ẖẕ
బాణము

-
‫איסור‬
ʼyswr
నిషేధము

-
‫קריירה‬
qryyrh
కెరీర్

-
‫מרכז‬
mrkz
కేంద్రము

-
‫בחירה‬
bẖyrh
ఎంపిక

-
‫שיתוף פעולה‬
şyţwp pʻwlh
సహకారము

-
‫צבע‬
ẕbʻ
రంగు

-
‫מגע‬
mgʻ
పరిచయము

-
‫סכנה‬
sknh
అపాయము

-
‫הצהרת אהבה‬
hẕhrţ ʼhbh
ప్రేమ ప్రకటన

-
‫דרדור‬
drdwr
తిరోగమనము

-
‫הגדרה‬
hgdrh
నిర్వచనము

-
‫הבדל‬
hbdl
వ్యత్యాసము

-
‫קושי‬
qwşy
కష్టము

-
‫כיוון‬
kywwn
దిశ

-
‫גילוי‬
gylwy
ఆవిష్కరణ

-
‫הפרעה‬
hprʻh
రుగ్మత

-
‫מרחק‬
mrẖq
దూరము

-
‫מרחק‬
mrẖq
దూరము

-
‫גיוון‬
gywwn
వైవిధ్యము

-
‫מאמץ‬
mʼmẕ
కృషి

-
‫חקר‬
ẖqr
తరచి చూచుట

-
‫נפילה‬
npylh
పతనము

-
‫כוח‬
kwẖ
శక్తి

-
‫ניחוח‬
nyẖwẖ
పరిమళము

-
‫חופש‬
ẖwpş
స్వాతంత్ర్యము

-
‫רוח רפאים‬
rwẖ rpʼym
మరణించిన వ్యక్తి యొక్క ఆత్మ

-
‫חצי‬
ẖẕy
సగము

-
‫גובה‬
gwbh
ఎత్తు

-
‫עזרה‬
ʻzrh
సహాయము

-
‫מחבוא‬
mẖbwʼ
దాగుకొను చోటు

-
‫מולדת‬
mwldţ
స్వదేశము

-
‫היגיינה‬
hygyynh
పారిశుధ్యము

-
‫רעיון‬
rʻywn
ఆలోచన

-
‫אשליה‬
ʼşlyh
భ్రమ

-
‫דמיון‬
dmywn
ఊహాగానము

-
‫אינטיליגנציה‬
ʼyntylygnẕyh
గూఢచార

-
‫הזמנה‬
hzmnh
ఆహ్వానము

-
‫צדק‬
ẕdq
న్యాయము

-
‫אור‬
ʼwr
కాంతి

-
‫מראה‬
mrʼh
చూపు

-
‫אובדן‬
ʼwbdn
నష్టము

-
‫הגדלה‬
hgdlh
పెద్దదిగా చేయుట

-
‫טעות‬
tʻwţ
పొరపాటు

-
‫רצח‬
rẕẖ
హత్య

-
‫אומה‬
ʼwmh
జాతి, దేశము

-
‫חידוש‬
ẖydwş
నూతనత్వము

-
‫אפשרות‬
ʼpşrwţ
ఐచ్ఛికము

-
‫סבלנות‬
sblnwţ
ఓపికపట్టడము

-
‫תכנון‬
ţknwn
ప్రణాళిక

-
‫בעיה‬
bʻyh
సమస్య

-
‫הגנה‬
hgnh
రక్షణ

-
‫השתקפות‬
hşţqpwţ
ప్రతిబింబించు

-
‫רפובליקה‬
rpwblyqh
గణతంత్రరాజ్యము

-
‫סיכון‬
sykwn
ప్రమాదము

-
‫בטיחות‬
btyẖwţ
భద్రత

-
‫סוד‬
swd
రహస్యము

-
‫מין‬
myn
శృంగారము

-
‫צל‬
ẕl
నీడ

-
‫גודל‬
gwdl
పరిమాణము

-
‫סולידריות‬
swlydrywţ
ఐకమత్యము

-
‫הצלחה‬
hẕlẖh
విజయము

-
‫תמיכה‬
ţmykh
మద్దతు

-
‫מסורת‬
mswrţ
సంప్రదాయము

-
‫משקל‬
mşql
బరువు