సామగ్రి     
‫חומרים‬

-

‫פליז‬
plyz

ఇత్తడి

-

‫מלט‬
mlt

సిమెంటు

-

‫קרמיקה‬
qrmyqh

పింగాణీ

-

‫בד‬
bd

వస్త్రము

-

‫בד‬
bd

వస్త్రము

-

‫גפן‬
gpn

ప్రత్తి

-

‫קריסטל‬
qrystl

స్ఫటికము

-

‫עפר‬
ʻpr

మురికి

-

‫דבק‬
dbq

జిగురు

-

‫עור‬
ʻwr

బాగు చేసిన తోలు

-

‫שמן‬
şmn

చమురు

-

‫מלח‬
mlẖ

ఉప్పు

-

‫כסף‬
ksp

వెండి

-

‫קש‬

తృణము

-

‫עץ‬
ʻẕ

కొయ్య

-

‫צמר‬
ẕmr

ఉన్ని

-
‫פליז‬
plyz
ఇత్తడి

-
‫מלט‬
mlt
సిమెంటు

-
‫קרמיקה‬
qrmyqh
పింగాణీ

-
‫בד‬
bd
వస్త్రము

-
‫בד‬
bd
వస్త్రము

-
‫גפן‬
gpn
ప్రత్తి

-
‫קריסטל‬
qrystl
స్ఫటికము

-
‫עפר‬
ʻpr
మురికి

-
‫דבק‬
dbq
జిగురు

-
‫עור‬
ʻwr
బాగు చేసిన తోలు

-
‫מתכת‬
mţkţ
లోహము

-
‫שמן‬
şmn
చమురు

-
‫אבקה‬
ʼbqh
పొడి

-
‫מלח‬
mlẖ
ఉప్పు

-
‫חול‬
ẖwl
ఇసుక

-
‫גרוטאות‬
grwtʼwţ
చెత్త

-
‫כסף‬
ksp
వెండి

-
‫אבן‬
ʼbn
రాయి

-
‫קש‬

తృణము

-
‫עץ‬
ʻẕ
కొయ్య

-
‫צמר‬
ẕmr
ఉన్ని