కళలు     
‫אומנות‬

-

‫מחיאות כפיים‬
mẖyʼwţ kpyym
+

ప్రశంస

-

‫אמנות‬
ʼmnwţ
+

కళ

-

‫השתחוות‬
hşţẖwwţ
+

విల్లు

-

‫מברשת‬
mbrşţ
+

బ్రష్

-

‫ספר צביעה‬
spr ẕbyʻh
+

కలరింగ్ పుస్తకము

-

‫רקדנית‬
rqdnyţ
+

నర్తకి

-

‫ציור‬
ẕywr
+

డ్రాయింగ్

-

‫גלריה‬
glryh
+

గ్యాలరీ

-

‫חלון זכוכית‬
ẖlwn zkwkyţ
+

గాజు కిటికీ

-

‫גרפיטי‬
grpyty
+

గ్రాఫిటీ

-

‫מלאכת יד‬
mlʼkţ yd
+

హస్తకళ

-

‫פסיפס‬
psyps
+

మొజాయిక్

-

‫ציור קיר‬
ẕywr qyr
+

కుడ్య చిత్రము

-

‫מוזיאון‬
mwzyʼwn
+

వస్తు ప్రదర్శన శాల

-

‫הופעה‬
hwpʻh
+

పనితీరు

-

‫תמונה‬
ţmwnh
+

బొమ్మ

-

‫שירות גרירה‬
şyrwţ gryrh
+

పద్యము

-

‫פסל‬
psl
+

శిల్పము

-

‫שיר‬
şyr
+

పాట

-

‫פסל‬
psl
+

ప్రతిమ

-

‫צבעי מים‬
ẕbʻy mym
+

నీటి రంగు

-
‫מחיאות כפיים‬
mẖyʼwţ kpyym
ప్రశంస

-
‫אמנות‬
ʼmnwţ
కళ

-
‫השתחוות‬
hşţẖwwţ
విల్లు

-
‫מברשת‬
mbrşţ
బ్రష్

-
‫ספר צביעה‬
spr ẕbyʻh
కలరింగ్ పుస్తకము

-
‫רקדנית‬
rqdnyţ
నర్తకి

-
‫ציור‬
ẕywr
డ్రాయింగ్

-
‫גלריה‬
glryh
గ్యాలరీ

-
‫חלון זכוכית‬
ẖlwn zkwkyţ
గాజు కిటికీ

-
‫גרפיטי‬
grpyty
గ్రాఫిటీ

-
‫מלאכת יד‬
mlʼkţ yd
హస్తకళ

-
‫פסיפס‬
psyps
మొజాయిక్

-
‫ציור קיר‬
ẕywr qyr
కుడ్య చిత్రము

-
‫מוזיאון‬
mwzyʼwn
వస్తు ప్రదర్శన శాల

-
‫הופעה‬
hwpʻh
పనితీరు

-
‫תמונה‬
ţmwnh
బొమ్మ

-
‫שירות גרירה‬
şyrwţ gryrh
పద్యము

-
‫פסל‬
psl
శిల్పము

-
‫שיר‬
şyr
పాట

-
‫פסל‬
psl
ప్రతిమ

-
‫צבעי מים‬
ẕbʻy mym
నీటి రంగు