వాతావరణము     
‫מזג אויר‬

-

‫ברומטר‬
brwmtr

భారమితి

-

‫ענן‬
ʻnn

మేఘము

-

‫קר‬
qr

చల్లని

-

‫סהר‬
shr

చంద్రవంక

-

‫ערפל‬
ʻrpl

పొగమంచు

-

‫כפור‬
kpwr

గడ్డకట్టిన మంచు

-

‫זגוג‬
zgwg

ధృవప్రాంతము

-

‫חום‬
ẖwm

ఉష్ణము

-

‫הוריקן‬
hwryqn

సుడిగాలి

-

‫ברק‬
brq

మెఱుపు

-

‫מטאור‬
mtʼwr

ఉల్కాపాతం

-

‫ירח‬
yrẖ

చంద్రుడు

-

‫קשת בענן‬
qşţ bʻnn

హరివిల్లు

-

‫טיפת גשם‬
typţ gşm

వర్షపు బిందువు

-

‫פתית שלג‬
pţyţ şlg

స్నోఫ్లేక్

-

‫איש שלג‬
ʼyş şlg

మంచు మనిషి

-

‫כוכב‬
kwkb

నక్షత్రం

-

‫סערה‬
sʻrh

తుఫాను

-

‫נחשול‬
nẖşwl

తుఫాను వేగము

-

‫שמש‬
şmş

సూర్యుడు

-

‫קרן שמש‬
qrn şmş

సూర్యకిరణము

-

‫שקיעה‬
şqyʻh

సూర్యాస్తమయము

-

‫מדחום‬
mdẖwm

ఉష్ణమాని

-

‫מזג האוויר‬
mzg hʼwwyr

వాతావరణము

-

‫תנאים רטובים‬
ţnʼym rtwbym

తడి పరిస్థితులు

-
‫ברומטר‬
brwmtr
భారమితి

-
‫ענן‬
ʻnn
మేఘము

-
‫קר‬
qr
చల్లని

-
‫סהר‬
shr
చంద్రవంక

-
‫חושך‬
ẖwşk
చీకటి

-
‫בצורת‬
bẕwrţ
కరువు

-
‫כדור הארץ‬
kdwr hʼrẕ
భూమి

-
‫ערפל‬
ʻrpl
పొగమంచు

-
‫כפור‬
kpwr
గడ్డకట్టిన మంచు

-
‫זגוג‬
zgwg
ధృవప్రాంతము

-
‫חום‬
ẖwm
ఉష్ణము

-
‫הוריקן‬
hwryqn
సుడిగాలి

-
‫נטיף קרח‬
ntyp qrẖ
ఐసికల్

-
‫ברק‬
brq
మెఱుపు

-
‫מטאור‬
mtʼwr
ఉల్కాపాతం

-
‫ירח‬
yrẖ
చంద్రుడు

-
‫קשת בענן‬
qşţ bʻnn
హరివిల్లు

-
‫טיפת גשם‬
typţ gşm
వర్షపు బిందువు

-
‫שלג‬
şlg
మంచు

-
‫פתית שלג‬
pţyţ şlg
స్నోఫ్లేక్

-
‫איש שלג‬
ʼyş şlg
మంచు మనిషి

-
‫כוכב‬
kwkb
నక్షత్రం

-
‫סערה‬
sʻrh
తుఫాను

-
‫נחשול‬
nẖşwl
తుఫాను వేగము

-
‫שמש‬
şmş
సూర్యుడు

-
‫קרן שמש‬
qrn şmş
సూర్యకిరణము

-
‫שקיעה‬
şqyʻh
సూర్యాస్తమయము

-
‫מדחום‬
mdẖwm
ఉష్ణమాని

-
‫סופת רעמים‬
swpţ rʻmym
ఉరుము

-
‫בין הערביים‬
byn hʻrbyym
కను చీకటి

-
‫מזג האוויר‬
mzg hʼwwyr
వాతావరణము

-
‫תנאים רטובים‬
ţnʼym rtwbym
తడి పరిస్థితులు

-
‫רוח‬
rwẖ
గాలి