కొనుగోలు     
‫קניות‬

-

‫מאפייה‬
mʼpyyh
+

బేకరీ

-

‫ברקוד‬
brqwd
+

బార్ కోడ్

-

‫חנות ספרים‬
ẖnwţ sprym
+

పుస్తకాల దుకాణము

-

‫בית קפה‬
byţ qph
+

కాఫీ హోటల్

-

‫בית מרקחת‬
byţ mrqẖţ
+

మందుల దుకాణము

-

‫ניקוי יבש‬
nyqwy ybş
+

డ్రై క్లీనర్

-

‫חנות פרחים‬
ẖnwţ prẖym
+

పూల దుకాణము

-

‫מתנה‬
mţnh
+

బహుమతి

-

‫שוק‬
şwq
+

విపణి

-

‫שוק‬
şwq
+

మార్కెట్ హాలు

-

‫דוכן עיתונים‬
dwkn ʻyţwnym
+

వార్తాపత్రిక స్టాండ్

-

‫בית מרקחת‬
byţ mrqẖţ
+

ఔషధ శాల

-

‫סניף דואר‬
snyp dwʼr
+

పోస్ట్ ఆఫీస్

-

‫כלי חרס‬
kly ẖrs
+

మట్టి పాత్ర సామగ్రి

-

‫מבצע‬
mbẕʻ
+

అమ్మకము

-

‫חנות‬
ẖnwţ
+

దుకాణము

-

‫קניות‬
qnywţ
+

కొనుగోలు

-

‫שקית קניות‬
şqyţ qnywţ
+

కొనుగోలు సంచీ

-

‫סל הקניות‬
sl hqnywţ
+

కొనుగోలు బుట్ట

-

‫עגלת קניות‬
ʻglţ qnywţ
+

కొనుగోలు కార్ట్

-

‫מסע קניות‬
msʻ qnywţ
+

కొనుగోలు పర్యటన

-
‫מאפייה‬
mʼpyyh
బేకరీ

-
‫ברקוד‬
brqwd
బార్ కోడ్

-
‫חנות ספרים‬
ẖnwţ sprym
పుస్తకాల దుకాణము

-
‫בית קפה‬
byţ qph
కాఫీ హోటల్

-
‫בית מרקחת‬
byţ mrqẖţ
మందుల దుకాణము

-
‫ניקוי יבש‬
nyqwy ybş
డ్రై క్లీనర్

-
‫חנות פרחים‬
ẖnwţ prẖym
పూల దుకాణము

-
‫מתנה‬
mţnh
బహుమతి

-
‫שוק‬
şwq
విపణి

-
‫שוק‬
şwq
మార్కెట్ హాలు

-
‫דוכן עיתונים‬
dwkn ʻyţwnym
వార్తాపత్రిక స్టాండ్

-
‫בית מרקחת‬
byţ mrqẖţ
ఔషధ శాల

-
‫סניף דואר‬
snyp dwʼr
పోస్ట్ ఆఫీస్

-
‫כלי חרס‬
kly ẖrs
మట్టి పాత్ర సామగ్రి

-
‫מבצע‬
mbẕʻ
అమ్మకము

-
‫חנות‬
ẖnwţ
దుకాణము

-
‫קניות‬
qnywţ
కొనుగోలు

-
‫שקית קניות‬
şqyţ qnywţ
కొనుగోలు సంచీ

-
‫סל הקניות‬
sl hqnywţ
కొనుగోలు బుట్ట

-
‫עגלת קניות‬
ʻglţ qnywţ
కొనుగోలు కార్ట్

-
‫מסע קניות‬
msʻ qnywţ
కొనుగోలు పర్యటన