సంగీతం     
‫מוסיקה‬

-

‫אקורדיון‬
ʼqwrdywn
+

అకార్డియన్-ఒకరకము వాద్య యంత్రము

-

‫בללייקה‬
bllyyqh
+

బాలలైకా -ఒకరకము వాద్య యంత్రము

-

‫להקה‬
lhqh
+

మేళము

-

‫בנג'ו‬
bng'w
+

బాంజో

-

‫קלרינט‬
qlrynt
+

సన్నాయి వాయిద్యం

-

‫קונצרט‬
qwnẕrt
+

కచ్చేరి

-

‫תוף‬
ţwp
+

డ్రమ్

-

‫תופים‬
ţwpym
+

డ్రమ్ములు

-

‫חליל‬
ẖlyl
+

వేణువు

-

‫פסנתר כנף‬
psnţr knp
+

గ్రాండ్ పియానో

-

‫גיטרה‬
gytrh
+

గిటార్

-

‫אולם‬
ʼwlm
+

సభా మందిరం

-

‫אורגנית‬
ʼwrgnyţ
+

కీబోర్డ్

-

‫מפוחית‬
mpwẖyţ
+

నోటితో ఊదు వాద్యము

-

‫מוזיקה‬
mwzyqh
+

సంగీతం

-

‫מעמד לתווים‬
mʻmd lţwwym
+

మ్యూజిక్ స్టాండ్

-

‫תו‬
ţw
+

సూచన

-

‫אורגן‬
ʼwrgn
+

అవయవము

-

‫פסנתר‬
psnţr
+

పియానో

-

‫סקסופון‬
sqswpwn
+

శాక్సోఫోను

-

‫זמר‬
zmr
+

గాయకుడు

-

‫מיתר‬
myţr
+

తీగ

-

‫חצוצרה‬
ẖẕwẕrh
+

గాలి వాద్యము

-

‫חצוצרן‬
ẖẕwẕrn
+

కొమ్ము ఊదువాడు

-

‫כינור‬
kynwr
+

వాయులీనము

-

‫נרתיק לכינור‬
nrţyq lkynwr
+

వాయులీనపు పెట్టె

-

‫קסילופון‬
qsylwpwn
+

జల తరంగిణి

-
‫אקורדיון‬
ʼqwrdywn
అకార్డియన్-ఒకరకము వాద్య యంత్రము

-
‫בללייקה‬
bllyyqh
బాలలైకా -ఒకరకము వాద్య యంత్రము

-
‫להקה‬
lhqh
మేళము

-
‫בנג'ו‬
bng'w
బాంజో

-
‫קלרינט‬
qlrynt
సన్నాయి వాయిద్యం

-
‫קונצרט‬
qwnẕrt
కచ్చేరి

-
‫תוף‬
ţwp
డ్రమ్

-
‫תופים‬
ţwpym
డ్రమ్ములు

-
‫חליל‬
ẖlyl
వేణువు

-
‫פסנתר כנף‬
psnţr knp
గ్రాండ్ పియానో

-
‫גיטרה‬
gytrh
గిటార్

-
‫אולם‬
ʼwlm
సభా మందిరం

-
‫אורגנית‬
ʼwrgnyţ
కీబోర్డ్

-
‫מפוחית‬
mpwẖyţ
నోటితో ఊదు వాద్యము

-
‫מוזיקה‬
mwzyqh
సంగీతం

-
‫מעמד לתווים‬
mʻmd lţwwym
మ్యూజిక్ స్టాండ్

-
‫תו‬
ţw
సూచన

-
‫אורגן‬
ʼwrgn
అవయవము

-
‫פסנתר‬
psnţr
పియానో

-
‫סקסופון‬
sqswpwn
శాక్సోఫోను

-
‫זמר‬
zmr
గాయకుడు

-
‫מיתר‬
myţr
తీగ

-
‫חצוצרה‬
ẖẕwẕrh
గాలి వాద్యము

-
‫חצוצרן‬
ẖẕwẕrn
కొమ్ము ఊదువాడు

-
‫כינור‬
kynwr
వాయులీనము

-
‫נרתיק לכינור‬
nrţyq lkynwr
వాయులీనపు పెట్టె

-
‫קסילופון‬
qsylwpwn
జల తరంగిణి