సామగ్రి     
Materijali

-

mjed

ఇత్తడి

-

cement

సిమెంటు

-

keramika

పింగాణీ

-

krpa

వస్త్రము

-

tkanina

వస్త్రము

-

pamuk

ప్రత్తి

-

kristal

స్ఫటికము

-

prljavština

మురికి

-

ljepilo

జిగురు

-

koža

బాగు చేసిన తోలు

-

metal

లోహము

-

ulje

చమురు

-

prah

పొడి

-

sol

ఉప్పు

-

pijesak

ఇసుక

-

otpad

చెత్త

-

srebro

వెండి

-

kamen

రాయి

-

slama

తృణము

-

drvo

కొయ్య

-

vuna

ఉన్ని

-
mjed
ఇత్తడి

-
cement
సిమెంటు

-
keramika
పింగాణీ

-
krpa
వస్త్రము

-
tkanina
వస్త్రము

-
pamuk
ప్రత్తి

-
kristal
స్ఫటికము

-
prljavština
మురికి

-
ljepilo
జిగురు

-
koža
బాగు చేసిన తోలు

-
metal
లోహము

-
ulje
చమురు

-
prah
పొడి

-
sol
ఉప్పు

-
pijesak
ఇసుక

-
otpad
చెత్త

-
srebro
వెండి

-
kamen
రాయి

-
slama
తృణము

-
drvo
కొయ్య

-
vuna
ఉన్ని