వాతావరణము     
Vrijeme

-

barometar +

భారమితి

-

oblak +

మేఘము

-

hladnoća +

చల్లని

-

polumjesec +

చంద్రవంక

-

tama +

చీకటి

-

suša +

కరువు

-

zemlja +

భూమి

-

magla +

పొగమంచు

-

mraz +

గడ్డకట్టిన మంచు

-

poledica +

ధృవప్రాంతము

-

toplina +

ఉష్ణము

-

uragan +

సుడిగాలి

-

ledenica +

ఐసికల్

-

munja +

మెఱుపు

-

meteor +

ఉల్కాపాతం

-

mjesec +

చంద్రుడు

-

duga +

హరివిల్లు

-

kapljica kiše +

వర్షపు బిందువు

-

snijeg +

మంచు

-

pahuljica snijega +

స్నోఫ్లేక్

-

snjegović +

మంచు మనిషి

-

zvijezda +

నక్షత్రం

-

oluja +

తుఫాను

-

olujni valovi +

తుఫాను వేగము

-

sunce +

సూర్యుడు

-

zraka sunca +

సూర్యకిరణము

-

zalazak sunca +

సూర్యాస్తమయము

-

termometar +

ఉష్ణమాని

-

nepogoda +

ఉరుము

-

sumrak +

కను చీకటి

-

vrijeme +

వాతావరణము

-

mokri uvjeti +

తడి పరిస్థితులు

-

vjetar +

గాలి

-
barometar
భారమితి

-
oblak
మేఘము

-
hladnoća
చల్లని

-
polumjesec
చంద్రవంక

-
tama
చీకటి

-
suša
కరువు

-
zemlja
భూమి

-
magla
పొగమంచు

-
mraz
గడ్డకట్టిన మంచు

-
poledica
ధృవప్రాంతము

-
toplina
ఉష్ణము

-
uragan
సుడిగాలి

-
ledenica
ఐసికల్

-
munja
మెఱుపు

-
meteor
ఉల్కాపాతం

-
mjesec
చంద్రుడు

-
duga
హరివిల్లు

-
kapljica kiše
వర్షపు బిందువు

-
snijeg
మంచు

-
pahuljica snijega
స్నోఫ్లేక్

-
snjegović
మంచు మనిషి

-
zvijezda
నక్షత్రం

-
oluja
తుఫాను

-
olujni valovi
తుఫాను వేగము

-
sunce
సూర్యుడు

-
zraka sunca
సూర్యకిరణము

-
zalazak sunca
సూర్యాస్తమయము

-
termometar
ఉష్ణమాని

-
nepogoda
ఉరుము

-
sumrak
కను చీకటి

-
vrijeme
వాతావరణము

-
mokri uvjeti
తడి పరిస్థితులు

-
vjetar
గాలి