కళాత్మకత     
Arhitektura

-

arhitektura +

శిల్పకళ

-

arena +

కార్యక్షేత్రం

-

štagalj +

గాదె

-

barok +

శిల్పకళాశైలి

-

građevni element +

బ్లాకు

-

kuća od opeke +

ఇటుకల ఇల్లు

-

most +

వంతెన

-

zgrada +

భవనము

-

dvorac +

కోట

-

katedrala +

కేథడ్రాల్

-

stup +

కాలమ్

-

gradilište +

నిర్మాణ స్థలం

-

kupola +

గుమ్మటపు కప్పు

-

fasada +

ప్రవేశద్వారం

-

nogometni stadion +

ఫుట్ బాల్ స్టేడియం

-

utvrda +

కోట

-

zabat +

గోడపై త్రికోణాకారపు భాగము

-

vrata +

ప్రవేశద్వారము

-

polu-drvena kuća +

సగం కలపతో నిర్మించిన ఇల్లు

-

svjetionik +

లైట్ హౌస్

-

monumentalna građevina +

పురాతన స్మారక చిహ్నము

-

džamija +

ముస్లింల ప్రార్ధనా మందిరము

-

obelisk +

కింద నాలుగు పక్కలనుండి కూచిగా పైకి పోయే స్తంభం

-

poslovna zgrada +

కార్యాలయ భవనము

-

krov +

ఇంటి పైకప్పు

-

ruševina +

శిథిలము

-

skela +

మంచె

-

neboder +

ఆకాశహర్మం

-

viseći most +

వేలాడే వంతెన

-

pločica +

చదరపు పెంకు

-
arhitektura
శిల్పకళ

-
arena
కార్యక్షేత్రం

-
štagalj
గాదె

-
barok
శిల్పకళాశైలి

-
građevni element
బ్లాకు

-
kuća od opeke
ఇటుకల ఇల్లు

-
most
వంతెన

-
zgrada
భవనము

-
dvorac
కోట

-
katedrala
కేథడ్రాల్

-
stup
కాలమ్

-
gradilište
నిర్మాణ స్థలం

-
kupola
గుమ్మటపు కప్పు

-
fasada
ప్రవేశద్వారం

-
nogometni stadion
ఫుట్ బాల్ స్టేడియం

-
utvrda
కోట

-
zabat
గోడపై త్రికోణాకారపు భాగము

-
vrata
ప్రవేశద్వారము

-
polu-drvena kuća
సగం కలపతో నిర్మించిన ఇల్లు

-
svjetionik
లైట్ హౌస్

-
monumentalna građevina
పురాతన స్మారక చిహ్నము

-
džamija
ముస్లింల ప్రార్ధనా మందిరము

-
obelisk
కింద నాలుగు పక్కలనుండి కూచిగా పైకి పోయే స్తంభం

-
poslovna zgrada
కార్యాలయ భవనము

-
krov
ఇంటి పైకప్పు

-
ruševina
శిథిలము

-
skela
మంచె

-
neboder
ఆకాశహర్మం

-
viseći most
వేలాడే వంతెన

-
pločica
చదరపు పెంకు