మతము     
Vallás

-

húsvéti ünnep +

ఈస్టర్ పక్షి

-

húsvéti tojás +

ఈస్టర్ గ్రుడ్డు

-

angyal +

దేవదూత

-

harang +

గంట

-

biblia +

బైబిలు

-

püspök +

మతగురువు

-

áldás +

దీవెన

-

buddhizmus +

బౌద్ధమతం

-

kereszténység +

క్రైస్తవ మతం

-

karácsonyi ajándék +

క్రిస్మస్ బహుమతి

-

karácsonyfa +

క్రిస్మస్ చెట్టు

-

egyház +

క్రైస్తవ ప్రార్థనా మందిరము

-

koporsó +

శవపేటిక

-

teremtés +

సృష్టి

-

feszület +

సిలువ బొమ్మ

-

ördög +

దయ్యము

-

isten +

దేవుడు

-

hinduizmus +

హిందూమతము

-

iszlám +

ఇస్లామ్ మతము

-

zsidó vallás +

యూదు మతము

-

meditáció +

ధ్యానము

-

múmia +

తల్లి

-

muszlim +

మహమ్మదీయులు

-

pápa +

మతాధికారి

-

ima +

ప్రార్థన

-

pap +

పూజారి

-

vallás +

మతము

-

istentisztelet +

సేవ

-

zsinagóga +

యూదుల ప్రార్థనాలయము

-

templom +

ఆలయము

-

sír +

సమాధి

-
húsvéti ünnep
ఈస్టర్ పక్షి

-
húsvéti tojás
ఈస్టర్ గ్రుడ్డు

-
angyal
దేవదూత

-
harang
గంట

-
biblia
బైబిలు

-
püspök
మతగురువు

-
áldás
దీవెన

-
buddhizmus
బౌద్ధమతం

-
kereszténység
క్రైస్తవ మతం

-
karácsonyi ajándék
క్రిస్మస్ బహుమతి

-
karácsonyfa
క్రిస్మస్ చెట్టు

-
egyház
క్రైస్తవ ప్రార్థనా మందిరము

-
koporsó
శవపేటిక

-
teremtés
సృష్టి

-
feszület
సిలువ బొమ్మ

-
ördög
దయ్యము

-
isten
దేవుడు

-
hinduizmus
హిందూమతము

-
iszlám
ఇస్లామ్ మతము

-
zsidó vallás
యూదు మతము

-
meditáció
ధ్యానము

-
múmia
తల్లి

-
muszlim
మహమ్మదీయులు

-
pápa
మతాధికారి

-
ima
ప్రార్థన

-
pap
పూజారి

-
vallás
మతము

-
istentisztelet
సేవ

-
zsinagóga
యూదుల ప్రార్థనాలయము

-
templom
ఆలయము

-
sír
సమాధి