సారాంశ నిబంధనలు     
Elvont fogalmak

-

adminisztráció +

పరిపాలన

-

hirdetés +

ప్రకటనలు

-

nyíl +

బాణము

-

tilalom +

నిషేధము

-

karrier +

కెరీర్

-

középpont +

కేంద్రము

-

választás +

ఎంపిక

-

együttműködés +

సహకారము

-

szín +

రంగు

-

kapcsolat +

పరిచయము

-

veszély +

అపాయము

-

szerelmi vallomás +

ప్రేమ ప్రకటన

-

hanyatlás +

తిరోగమనము

-

meghatározás +

నిర్వచనము

-

különbség +

వ్యత్యాసము

-

nehézség +

కష్టము

-

irány +

దిశ

-

felfedezés +

ఆవిష్కరణ

-

rendetlenség +

రుగ్మత

-

távolság +

దూరము

-

távolság +

దూరము

-

sokszínűség +

వైవిధ్యము

-

erőfeszítés +

కృషి

-

kutatás +

తరచి చూచుట

-

esés +

పతనము

-

erő +

శక్తి

-

illat +

పరిమళము

-

szabadság +

స్వాతంత్ర్యము

-

szellem +

మరణించిన వ్యక్తి యొక్క ఆత్మ

-

fél +

సగము

-

magasság +

ఎత్తు

-

segítség +

సహాయము

-

rejtekhely +

దాగుకొను చోటు

-

haza +

స్వదేశము

-

tisztaság +

పారిశుధ్యము

-

ötlet +

ఆలోచన

-

illúzió +

భ్రమ

-

képzelet +

ఊహాగానము

-

intelligencia +

గూఢచార

-

meghívás +

ఆహ్వానము

-

igazságosság +

న్యాయము

-

fény +

కాంతి

-

pillantás +

చూపు

-

veszteség +

నష్టము

-

nagyítás +

పెద్దదిగా చేయుట

-

hiba +

పొరపాటు

-

gyilkosság +

హత్య

-

nemzet +

జాతి, దేశము

-

újdonság +

నూతనత్వము

-

lehetőség +

ఐచ్ఛికము

-

türelem +

ఓపికపట్టడము

-

tervezés +

ప్రణాళిక

-

probléma +

సమస్య

-

védelem +

రక్షణ

-

tükröződés +

ప్రతిబింబించు

-

köztársaság +

గణతంత్రరాజ్యము

-

kockázat +

ప్రమాదము

-

biztonság +

భద్రత

-

titok +

రహస్యము

-

nem +

శృంగారము

-

árnyék +

నీడ

-

méret +

పరిమాణము

-

szolidaritás +

ఐకమత్యము

-

siker +

విజయము

-

támogatás +

మద్దతు

-

hagyomány +

సంప్రదాయము

-

súly +

బరువు

-
adminisztráció
పరిపాలన

-
hirdetés
ప్రకటనలు

-
nyíl
బాణము

-
tilalom
నిషేధము

-
karrier
కెరీర్

-
középpont
కేంద్రము

-
választás
ఎంపిక

-
együttműködés
సహకారము

-
szín
రంగు

-
kapcsolat
పరిచయము

-
veszély
అపాయము

-
szerelmi vallomás
ప్రేమ ప్రకటన

-
hanyatlás
తిరోగమనము

-
meghatározás
నిర్వచనము

-
különbség
వ్యత్యాసము

-
nehézség
కష్టము

-
irány
దిశ

-
felfedezés
ఆవిష్కరణ

-
rendetlenség
రుగ్మత

-
távolság
దూరము

-
távolság
దూరము

-
sokszínűség
వైవిధ్యము

-
erőfeszítés
కృషి

-
kutatás
తరచి చూచుట

-
esés
పతనము

-
erő
శక్తి

-
illat
పరిమళము

-
szabadság
స్వాతంత్ర్యము

-
szellem
మరణించిన వ్యక్తి యొక్క ఆత్మ

-
fél
సగము

-
magasság
ఎత్తు

-
segítség
సహాయము

-
rejtekhely
దాగుకొను చోటు

-
haza
స్వదేశము

-
tisztaság
పారిశుధ్యము

-
ötlet
ఆలోచన

-
illúzió
భ్రమ

-
képzelet
ఊహాగానము

-
intelligencia
గూఢచార

-
meghívás
ఆహ్వానము

-
igazságosság
న్యాయము

-
fény
కాంతి

-
pillantás
చూపు

-
veszteség
నష్టము

-
nagyítás
పెద్దదిగా చేయుట

-
hiba
పొరపాటు

-
gyilkosság
హత్య

-
nemzet
జాతి, దేశము

-
újdonság
నూతనత్వము

-
lehetőség
ఐచ్ఛికము

-
türelem
ఓపికపట్టడము

-
tervezés
ప్రణాళిక

-
probléma
సమస్య

-
védelem
రక్షణ

-
tükröződés
ప్రతిబింబించు

-
köztársaság
గణతంత్రరాజ్యము

-
kockázat
ప్రమాదము

-
biztonság
భద్రత

-
titok
రహస్యము

-
nem
శృంగారము

-
árnyék
నీడ

-
méret
పరిమాణము

-
szolidaritás
ఐకమత్యము

-
siker
విజయము

-
támogatás
మద్దతు

-
hagyomány
సంప్రదాయము

-
súly
బరువు