సామగ్రి     
Anyagok

-

sárgaréz +

ఇత్తడి

-

cement +

సిమెంటు

-

kerámia +

పింగాణీ

-

kendő +

వస్త్రము

-

anyag +

వస్త్రము

-

pamut +

ప్రత్తి

-

kristály +

స్ఫటికము

-

kosz +

మురికి

-

ragasztó +

జిగురు

-

bőr +

బాగు చేసిన తోలు

-

fém +

లోహము

-

olaj +

చమురు

-

por +

పొడి

-

+

ఉప్పు

-

homok +

ఇసుక

-

hulladék +

చెత్త

-

ezüst +

వెండి

-

+

రాయి

-

szalma +

తృణము

-

fa +

కొయ్య

-

gyapjú +

ఉన్ని

-
sárgaréz
ఇత్తడి

-
cement
సిమెంటు

-
kerámia
పింగాణీ

-
kendő
వస్త్రము

-
anyag
వస్త్రము

-
pamut
ప్రత్తి

-
kristály
స్ఫటికము

-
kosz
మురికి

-
ragasztó
జిగురు

-
bőr
బాగు చేసిన తోలు

-
fém
లోహము

-
olaj
చమురు

-
por
పొడి

-

ఉప్పు

-
homok
ఇసుక

-
hulladék
చెత్త

-
ezüst
వెండి

-

రాయి

-
szalma
తృణము

-
fa
కొయ్య

-
gyapjú
ఉన్ని