కళలు     
Művészetek

-

taps +

ప్రశంస

-

művészet +

కళ

-

meghajlás +

విల్లు

-

ecset +

బ్రష్

-

kifestőkönyv +

కలరింగ్ పుస్తకము

-

táncosnő +

నర్తకి

-

rajz +

డ్రాయింగ్

-

galéria +

గ్యాలరీ

-

üvegablak +

గాజు కిటికీ

-

graffiti +

గ్రాఫిటీ

-

iparművészet +

హస్తకళ

-

mozaik +

మొజాయిక్

-

falfestmény +

కుడ్య చిత్రము

-

múzeum +

వస్తు ప్రదర్శన శాల

-

előadás +

పనితీరు

-

kép +

బొమ్మ

-

vers +

పద్యము

-

szobor +

శిల్పము

-

dal +

పాట

-

szobor +

ప్రతిమ

-

vízfesték +

నీటి రంగు

-
taps
ప్రశంస

-
művészet
కళ

-
meghajlás
విల్లు

-
ecset
బ్రష్

-
kifestőkönyv
కలరింగ్ పుస్తకము

-
táncosnő
నర్తకి

-
rajz
డ్రాయింగ్

-
galéria
గ్యాలరీ

-
üvegablak
గాజు కిటికీ

-
graffiti
గ్రాఫిటీ

-
iparművészet
హస్తకళ

-
mozaik
మొజాయిక్

-
falfestmény
కుడ్య చిత్రము

-
múzeum
వస్తు ప్రదర్శన శాల

-
előadás
పనితీరు

-
kép
బొమ్మ

-
vers
పద్యము

-
szobor
శిల్పము

-
dal
పాట

-
szobor
ప్రతిమ

-
vízfesték
నీటి రంగు