వాతావరణము     
Időjárás

-

barométer

భారమితి

-

felhő

మేఘము

-

hideg

చల్లని

-

félhold

చంద్రవంక

-

sötétség

చీకటి

-

szárazság

కరువు

-

föld

భూమి

-

köd

పొగమంచు

-

fagy

గడ్డకట్టిన మంచు

-

tükörjég

ధృవప్రాంతము

-

hőség

ఉష్ణము

-

hurrikán

సుడిగాలి

-

jégcsap

ఐసికల్

-

villám

మెఱుపు

-

hullócsillag

ఉల్కాపాతం

-

hold

చంద్రుడు

-

szivárvány

హరివిల్లు

-

esőcsepp

వర్షపు బిందువు

-

మంచు

-

hópehely

స్నోఫ్లేక్

-

hóember

మంచు మనిషి

-

csillag

నక్షత్రం

-

vihar

తుఫాను

-

áradat

తుఫాను వేగము

-

nap

సూర్యుడు

-

napsugár

సూర్యకిరణము

-

naplemente

సూర్యాస్తమయము

-

hőmérő

ఉష్ణమాని

-

zivatar

ఉరుము

-

szürkület

కను చీకటి

-

időjárás

వాతావరణము

-

nedves körülmények

తడి పరిస్థితులు

-

szél

గాలి

-
barométer
భారమితి

-
felhő
మేఘము

-
hideg
చల్లని

-
félhold
చంద్రవంక

-
sötétség
చీకటి

-
szárazság
కరువు

-
föld
భూమి

-
köd
పొగమంచు

-
fagy
గడ్డకట్టిన మంచు

-
tükörjég
ధృవప్రాంతము

-
hőség
ఉష్ణము

-
hurrikán
సుడిగాలి

-
jégcsap
ఐసికల్

-
villám
మెఱుపు

-
hullócsillag
ఉల్కాపాతం

-
hold
చంద్రుడు

-
szivárvány
హరివిల్లు

-
esőcsepp
వర్షపు బిందువు

-

మంచు

-
hópehely
స్నోఫ్లేక్

-
hóember
మంచు మనిషి

-
csillag
నక్షత్రం

-
vihar
తుఫాను

-
áradat
తుఫాను వేగము

-
nap
సూర్యుడు

-
napsugár
సూర్యకిరణము

-
naplemente
సూర్యాస్తమయము

-
hőmérő
ఉష్ణమాని

-
zivatar
ఉరుము

-
szürkület
కను చీకటి

-
időjárás
వాతావరణము

-
nedves körülmények
తడి పరిస్థితులు

-
szél
గాలి