వాతావరణము     
Időjárás

-

barométer +

భారమితి

-

felhő +

మేఘము

-

hideg +

చల్లని

-

félhold +

చంద్రవంక

-

sötétség +

చీకటి

-

szárazság +

కరువు

-

föld +

భూమి

-

köd +

పొగమంచు

-

fagy +

గడ్డకట్టిన మంచు

-

tükörjég +

ధృవప్రాంతము

-

hőség +

ఉష్ణము

-

hurrikán +

సుడిగాలి

-

jégcsap +

ఐసికల్

-

villám +

మెఱుపు

-

hullócsillag +

ఉల్కాపాతం

-

hold +

చంద్రుడు

-

szivárvány +

హరివిల్లు

-

esőcsepp +

వర్షపు బిందువు

-

+

మంచు

-

hópehely +

స్నోఫ్లేక్

-

hóember +

మంచు మనిషి

-

csillag +

నక్షత్రం

-

vihar +

తుఫాను

-

áradat +

తుఫాను వేగము

-

nap +

సూర్యుడు

-

napsugár +

సూర్యకిరణము

-

naplemente +

సూర్యాస్తమయము

-

hőmérő +

ఉష్ణమాని

-

zivatar +

ఉరుము

-

szürkület +

కను చీకటి

-

időjárás +

వాతావరణము

-

nedves körülmények +

తడి పరిస్థితులు

-

szél +

గాలి

-
barométer
భారమితి

-
felhő
మేఘము

-
hideg
చల్లని

-
félhold
చంద్రవంక

-
sötétség
చీకటి

-
szárazság
కరువు

-
föld
భూమి

-
köd
పొగమంచు

-
fagy
గడ్డకట్టిన మంచు

-
tükörjég
ధృవప్రాంతము

-
hőség
ఉష్ణము

-
hurrikán
సుడిగాలి

-
jégcsap
ఐసికల్

-
villám
మెఱుపు

-
hullócsillag
ఉల్కాపాతం

-
hold
చంద్రుడు

-
szivárvány
హరివిల్లు

-
esőcsepp
వర్షపు బిందువు

-

మంచు

-
hópehely
స్నోఫ్లేక్

-
hóember
మంచు మనిషి

-
csillag
నక్షత్రం

-
vihar
తుఫాను

-
áradat
తుఫాను వేగము

-
nap
సూర్యుడు

-
napsugár
సూర్యకిరణము

-
naplemente
సూర్యాస్తమయము

-
hőmérő
ఉష్ణమాని

-
zivatar
ఉరుము

-
szürkület
కను చీకటి

-
időjárás
వాతావరణము

-
nedves körülmények
తడి పరిస్థితులు

-
szél
గాలి