సంగీతం     
Zene

-

harmonika +

అకార్డియన్-ఒకరకము వాద్య యంత్రము

-

balalajka +

బాలలైకా -ఒకరకము వాద్య యంత్రము

-

zenekar +

మేళము

-

bendzsó +

బాంజో

-

klarinét +

సన్నాయి వాయిద్యం

-

koncert +

కచ్చేరి

-

dob +

డ్రమ్

-

dob +

డ్రమ్ములు

-

fuvola +

వేణువు

-

zongora +

గ్రాండ్ పియానో

-

gitár +

గిటార్

-

csarnok +

సభా మందిరం

-

billentyűzet +

కీబోర్డ్

-

szájharmonika +

నోటితో ఊదు వాద్యము

-

zene +

సంగీతం

-

kottatartó +

మ్యూజిక్ స్టాండ్

-

kotta +

సూచన

-

orgona +

అవయవము

-

pianínó +

పియానో

-

szaxofon +

శాక్సోఫోను

-

énekes +

గాయకుడు

-

húr +

తీగ

-

trombita +

గాలి వాద్యము

-

trombitás +

కొమ్ము ఊదువాడు

-

hegedű +

వాయులీనము

-

hegedűtok +

వాయులీనపు పెట్టె

-

xilofon +

జల తరంగిణి

-
harmonika
అకార్డియన్-ఒకరకము వాద్య యంత్రము

-
balalajka
బాలలైకా -ఒకరకము వాద్య యంత్రము

-
zenekar
మేళము

-
bendzsó
బాంజో

-
klarinét
సన్నాయి వాయిద్యం

-
koncert
కచ్చేరి

-
dob
డ్రమ్

-
dob
డ్రమ్ములు

-
fuvola
వేణువు

-
zongora
గ్రాండ్ పియానో

-
gitár
గిటార్

-
csarnok
సభా మందిరం

-
billentyűzet
కీబోర్డ్

-
szájharmonika
నోటితో ఊదు వాద్యము

-
zene
సంగీతం

-
kottatartó
మ్యూజిక్ స్టాండ్

-
kotta
సూచన

-
orgona
అవయవము

-
pianínó
పియానో

-
szaxofon
శాక్సోఫోను

-
énekes
గాయకుడు

-
húr
తీగ

-
trombita
గాలి వాద్యము

-
trombitás
కొమ్ము ఊదువాడు

-
hegedű
వాయులీనము

-
hegedűtok
వాయులీనపు పెట్టె

-
xilofon
జల తరంగిణి