కళాత్మకత     
Építészet

-

építészet +

శిల్పకళ

-

aréna +

కార్యక్షేత్రం

-

pajta +

గాదె

-

barokk +

శిల్పకళాశైలి

-

tégla +

బ్లాకు

-

téglaház +

ఇటుకల ఇల్లు

-

híd +

వంతెన

-

épület +

భవనము

-

kastély +

కోట

-

katedrális +

కేథడ్రాల్

-

oszlop +

కాలమ్

-

építkezés +

నిర్మాణ స్థలం

-

kupola +

గుమ్మటపు కప్పు

-

homlokzat +

ప్రవేశద్వారం

-

labdarúgó stadion +

ఫుట్ బాల్ స్టేడియం

-

vár +

కోట

-

oromfal +

గోడపై త్రికోణాకారపు భాగము

-

kapu +

ప్రవేశద్వారము

-

favázas ház +

సగం కలపతో నిర్మించిన ఇల్లు

-

világítótorony +

లైట్ హౌస్

-

emlékmű +

పురాతన స్మారక చిహ్నము

-

mecset +

ముస్లింల ప్రార్ధనా మందిరము

-

obeliszk +

కింద నాలుగు పక్కలనుండి కూచిగా పైకి పోయే స్తంభం

-

irodaház +

కార్యాలయ భవనము

-

tető +

ఇంటి పైకప్పు

-

rom +

శిథిలము

-

állvány +

మంచె

-

felhőkarcoló +

ఆకాశహర్మం

-

függőhíd +

వేలాడే వంతెన

-

cserép +

చదరపు పెంకు

-
építészet
శిల్పకళ

-
aréna
కార్యక్షేత్రం

-
pajta
గాదె

-
barokk
శిల్పకళాశైలి

-
tégla
బ్లాకు

-
téglaház
ఇటుకల ఇల్లు

-
híd
వంతెన

-
épület
భవనము

-
kastély
కోట

-
katedrális
కేథడ్రాల్

-
oszlop
కాలమ్

-
építkezés
నిర్మాణ స్థలం

-
kupola
గుమ్మటపు కప్పు

-
homlokzat
ప్రవేశద్వారం

-
labdarúgó stadion
ఫుట్ బాల్ స్టేడియం

-
vár
కోట

-
oromfal
గోడపై త్రికోణాకారపు భాగము

-
kapu
ప్రవేశద్వారము

-
favázas ház
సగం కలపతో నిర్మించిన ఇల్లు

-
világítótorony
లైట్ హౌస్

-
emlékmű
పురాతన స్మారక చిహ్నము

-
mecset
ముస్లింల ప్రార్ధనా మందిరము

-
obeliszk
కింద నాలుగు పక్కలనుండి కూచిగా పైకి పోయే స్తంభం

-
irodaház
కార్యాలయ భవనము

-
tető
ఇంటి పైకప్పు

-
rom
శిథిలము

-
állvány
మంచె

-
felhőkarcoló
ఆకాశహర్మం

-
függőhíd
వేలాడే వంతెన

-
cserép
చదరపు పెంకు