పెద్ద జంతువులు     
Nagy állatok

-

aligátor +

పెద్ద మొసలి

-

agancs +

దుప్పి కొమ్ములు

-

pávián +

బబూన్

-

medve +

ఎలుగుబంటి

-

bivaly +

గేదె

-

teve +

ఒంటె

-

gepárd +

చిరుత

-

tehén +

గోవు

-

krokodil +

మొసలి

-

dinoszaurusz +

డైనోసార్

-

szamár +

గాడిద

-

sárkány +

డ్రాగన్

-

elefánt +

ఏనుగు

-

zsiráf +

జిరాఫీ

-

gorilla +

గొరిల్లా

-

víziló +

హిప్పో

-

+

గుర్రము

-

kenguru +

కంగారూ

-

leopárd +

చిఱుతపులి

-

oroszlán +

సింహము

-

láma +

ఒక విధమైన ఒంటె

-

hiúz +

శివంగి

-

szörny +

భూతము

-

jávorszarvas +

దుప్పి

-

strucc +

నిప్పుకోడి

-

panda +

పెద్ద జంతువు

-

disznó +

పంది

-

jegesmedve +

ధ్రువ ఎలుగుబంటి

-

puma +

చిరుతపులి

-

orrszarvú +

రైనో

-

szarvas +

మగ జింక

-

tigris +

పులి

-

rozmár +

నీటి గుర్రము

-

vadló +

అడవి గుర్రం

-

zebra +

చారల గుర్రము

-
aligátor
పెద్ద మొసలి

-
agancs
దుప్పి కొమ్ములు

-
pávián
బబూన్

-
medve
ఎలుగుబంటి

-
bivaly
గేదె

-
teve
ఒంటె

-
gepárd
చిరుత

-
tehén
గోవు

-
krokodil
మొసలి

-
dinoszaurusz
డైనోసార్

-
szamár
గాడిద

-
sárkány
డ్రాగన్

-
elefánt
ఏనుగు

-
zsiráf
జిరాఫీ

-
gorilla
గొరిల్లా

-
víziló
హిప్పో

-

గుర్రము

-
kenguru
కంగారూ

-
leopárd
చిఱుతపులి

-
oroszlán
సింహము

-
láma
ఒక విధమైన ఒంటె

-
hiúz
శివంగి

-
szörny
భూతము

-
jávorszarvas
దుప్పి

-
strucc
నిప్పుకోడి

-
panda
పెద్ద జంతువు

-
disznó
పంది

-
jegesmedve
ధ్రువ ఎలుగుబంటి

-
puma
చిరుతపులి

-
orrszarvú
రైనో

-
szarvas
మగ జింక

-
tigris
పులి

-
rozmár
నీటి గుర్రము

-
vadló
అడవి గుర్రం

-
zebra
చారల గుర్రము