పెద్ద జంతువులు     
Nagy állatok

-

aligátor

పెద్ద మొసలి

-

agancs

దుప్పి కొమ్ములు

-

pávián

బబూన్

-

medve

ఎలుగుబంటి

-

bivaly

గేదె

-

teve

ఒంటె

-

gepárd

చిరుత

-

tehén

గోవు

-

krokodil

మొసలి

-

dinoszaurusz

డైనోసార్

-

szamár

గాడిద

-

sárkány

డ్రాగన్

-

elefánt

ఏనుగు

-

zsiráf

జిరాఫీ

-

gorilla

గొరిల్లా

-

víziló

హిప్పో

-

గుర్రము

-

kenguru

కంగారూ

-

leopárd

చిఱుతపులి

-

oroszlán

సింహము

-

láma

ఒక విధమైన ఒంటె

-

hiúz

శివంగి

-

szörny

భూతము

-

jávorszarvas

దుప్పి

-

strucc

నిప్పుకోడి

-

panda

పెద్ద జంతువు

-

disznó

పంది

-

jegesmedve

ధ్రువ ఎలుగుబంటి

-

puma

చిరుతపులి

-

orrszarvú

రైనో

-

szarvas

మగ జింక

-

tigris

పులి

-

rozmár

నీటి గుర్రము

-

vadló

అడవి గుర్రం

-

zebra

చారల గుర్రము

-
aligátor
పెద్ద మొసలి

-
agancs
దుప్పి కొమ్ములు

-
pávián
బబూన్

-
medve
ఎలుగుబంటి

-
bivaly
గేదె

-
teve
ఒంటె

-
gepárd
చిరుత

-
tehén
గోవు

-
krokodil
మొసలి

-
dinoszaurusz
డైనోసార్

-
szamár
గాడిద

-
sárkány
డ్రాగన్

-
elefánt
ఏనుగు

-
zsiráf
జిరాఫీ

-
gorilla
గొరిల్లా

-
víziló
హిప్పో

-

గుర్రము

-
kenguru
కంగారూ

-
leopárd
చిఱుతపులి

-
oroszlán
సింహము

-
láma
ఒక విధమైన ఒంటె

-
hiúz
శివంగి

-
szörny
భూతము

-
jávorszarvas
దుప్పి

-
strucc
నిప్పుకోడి

-
panda
పెద్ద జంతువు

-
disznó
పంది

-
jegesmedve
ధ్రువ ఎలుగుబంటి

-
puma
చిరుతపులి

-
orrszarvú
రైనో

-
szarvas
మగ జింక

-
tigris
పులి

-
rozmár
నీటి గుర్రము

-
vadló
అడవి గుర్రం

-
zebra
చారల గుర్రము