చిన్న జంతువులు     
Kis állatok

-

hangya +

చీమ

-

bogár +

చొచ్చుకు వచ్చిన

-

madár +

పక్షి

-

kalitka +

పక్షి పంజరం

-

madáretető +

పక్షి గూడు

-

dongó +

బంబుల్ ఈగ

-

pillangó +

సీతాకోకచిలుక

-

hernyó +

గొంగళి పురుగు

-

százlábú +

శతపాదులు

-

rák +

జత కొండిలు ఉన్న ఒక సముద్ర పీత

-

légy +

ఈగ

-

béka +

కప్ప

-

aranyhal +

బంగారు చేప

-

szöcske +

మిడత

-

tengerimalac +

గినియా పంది

-

hörcsög +

సీమ ఎలుక

-

sündisznó +

ముళ్ల పంది

-

kolibri +

హమ్మింగ్ పక్షి

-

leguán +

ఉడుము

-

rovar +

కీటకము

-

medúza +

జెల్లీ చేప

-

cica +

పిల్లి పిల్ల

-

katicabogár +

నల్లి

-

gyík +

బల్లి

-

tetű +

పేను

-

mormota +

పందికొక్కు వంటి జంతువు

-

szúnyog +

దోమ

-

egér +

ఎలుక

-

osztriga +

ఆయిస్టర్

-

skorpió +

తేలు

-

csikóhal +

సముద్రపు గుర్రము

-

kagyló +

గుల్ల

-

garnéla +

రొయ్య చేప

-

pók +

సాలీడు

-

pókháló +

సాలీడు జాలము

-

tengeri csillag +

తార చేప

-

darázs +

కందిరీగ

-
hangya
చీమ

-
bogár
చొచ్చుకు వచ్చిన

-
madár
పక్షి

-
kalitka
పక్షి పంజరం

-
madáretető
పక్షి గూడు

-
dongó
బంబుల్ ఈగ

-
pillangó
సీతాకోకచిలుక

-
hernyó
గొంగళి పురుగు

-
százlábú
శతపాదులు

-
rák
జత కొండిలు ఉన్న ఒక సముద్ర పీత

-
légy
ఈగ

-
béka
కప్ప

-
aranyhal
బంగారు చేప

-
szöcske
మిడత

-
tengerimalac
గినియా పంది

-
hörcsög
సీమ ఎలుక

-
sündisznó
ముళ్ల పంది

-
kolibri
హమ్మింగ్ పక్షి

-
leguán
ఉడుము

-
rovar
కీటకము

-
medúza
జెల్లీ చేప

-
cica
పిల్లి పిల్ల

-
katicabogár
నల్లి

-
gyík
బల్లి

-
tetű
పేను

-
mormota
పందికొక్కు వంటి జంతువు

-
szúnyog
దోమ

-
egér
ఎలుక

-
osztriga
ఆయిస్టర్

-
skorpió
తేలు

-
csikóhal
సముద్రపు గుర్రము

-
kagyló
గుల్ల

-
garnéla
రొయ్య చేప

-
pók
సాలీడు

-
pókháló
సాలీడు జాలము

-
tengeri csillag
తార చేప

-
darázs
కందిరీగ