ప్రకృతి     
բնություն

-

կամար
kamar

చాపము

-

գոմ
gom

కణజము

-

ծովափ
tsovap’

సముద్రతీరము

-

կրակ
krak

అగ్ని

-

հետք
hetk’

పాదముద్ర

-

գլոբուս
globus

భూగోళము

-

խոտի դեզ
khoti dez

ఎండుగడ్డి బేళ్ళు

-

լիճ
lich

సరస్సు

-

սար
sar

పర్వతము

-

օվկիանոս
ovkianos

మహాసముద్రము

-

համայնապատկեր
hamaynapatker

సమగ్ర దృశ్యము

-

աղբյուր
aghbyur

వసంతము

-

ճահիճ
chahich

చిత్తడి

-

ծառ
tsarr

చెట్టు

-

կոճղ
kochgh

చెట్టు కాండము

-

տեսարան
tesaran

వీక్షణము

-

ջրի շիթ
jri shit’

నీటి జెట్

-

ջրվեժ
jrvezh

జలపాతము

-
կամար
kamar
చాపము

-
գոմ
gom
కణజము

-
ծովածոց
tsovatsots’
అఖాతము

-
ծովափ
tsovap’
సముద్రతీరము

-
միզապարկ
mizapark
బుడగ

-
քարանձավ
k’arandzav
గుహ

-
գյուղտնտեսություն
gyughtntesut’yun
వ్యవసాయ

-
կրակ
krak
అగ్ని

-
հետք
hetk’
పాదముద్ర

-
գլոբուս
globus
భూగోళము

-
բերքահավաք
berk’ahavak’
పంటకోత

-
խոտի դեզ
khoti dez
ఎండుగడ్డి బేళ్ళు

-
լիճ
lich
సరస్సు

-
տերև
terev
ఆకు

-
սար
sar
పర్వతము

-
օվկիանոս
ovkianos
మహాసముద్రము

-
համայնապատկեր
hamaynapatker
సమగ్ర దృశ్యము

-
ժայռ
zhayrr
శిల

-
աղբյուր
aghbyur
వసంతము

-
ճահիճ
chahich
చిత్తడి

-
ծառ
tsarr
చెట్టు

-
կոճղ
kochgh
చెట్టు కాండము

-
հովիտ
hovit
లోయ

-
տեսարան
tesaran
వీక్షణము

-
ջրի շիթ
jri shit’
నీటి జెట్

-
ջրվեժ
jrvezh
జలపాతము

-
ալիք
alik’
అల