భావాలు     
Perasaan

-

kasih sayang +

అభిమానం

-

kemarahan +

కోపము

-

kebosanan +

విసుగు

-

keyakinan +

విశ్వాసము

-

kreativitas +

సృజనాత్మకత

-

krisis +

సంక్షోభము

-

rasa ingin tahu +

తెలుసుకోవాలనే ఆసక్తి

-

kekalahan +

ఓటమి

-

depresi +

అణచి వేయబడిన స్థితి

-

keputusasaan +

పూర్తి నిరాశ

-

kekecewaan +

ఆశాభంగం

-

ketidakpercayaan +

నమ్మకం లేకుండుట

-

keraguan +

సందేహము

-

mimpi +

కల

-

kelelahan +

ఆయాసము

-

rasa takut +

భయము

-

perkelahian +

పోరాటము

-

persahabatan +

స్నేహము

-

kesenangan +

వినోదము

-

kesedihan +

వ్యసనము

-

seringai +

అపహాస్యము

-

kebahagiaan +

ఆనందము

-

harapan +

ఆశ

-

kelaparan +

ఆకలి

-

ketertarikan +

ఆసక్తి

-

sukacita +

సంతోషము

-

ciuman +

ముద్దు

-

kesepian +

ఒంటరితనము

-

cinta +

ప్రేమ

-

kemurungan +

వ్యసనము

-

suasana hati +

మానసిక స్థితి

-

optimisme +

ఆశావాదము

-

kepanikan +

భీతి

-

kebingungan +

కలవరము

-

kemarahan +

విపరీతమైన కోరిక

-

penolakan +

నిరాకరణ

-

hubungan +

సంబంధము

-

permintaan +

అభ్యర్థన

-

jeritan +

అరుపు

-

keamanan +

భద్రత

-

keterkejutan +

తీవ్రమైన చికాకు దెబ్బ

-

senyum +

మందహాసము

-

kelembutan +

అపరిపక్వత

-

pikiran +

ఆలోచన

-

penuh pertimbangan +

ఆలోచనాపరత్వము

-
kasih sayang
అభిమానం

-
kemarahan
కోపము

-
kebosanan
విసుగు

-
keyakinan
విశ్వాసము

-
kreativitas
సృజనాత్మకత

-
krisis
సంక్షోభము

-
rasa ingin tahu
తెలుసుకోవాలనే ఆసక్తి

-
kekalahan
ఓటమి

-
depresi
అణచి వేయబడిన స్థితి

-
keputusasaan
పూర్తి నిరాశ

-
kekecewaan
ఆశాభంగం

-
ketidakpercayaan
నమ్మకం లేకుండుట

-
keraguan
సందేహము

-
mimpi
కల

-
kelelahan
ఆయాసము

-
rasa takut
భయము

-
perkelahian
పోరాటము

-
persahabatan
స్నేహము

-
kesenangan
వినోదము

-
kesedihan
వ్యసనము

-
seringai
అపహాస్యము

-
kebahagiaan
ఆనందము

-
harapan
ఆశ

-
kelaparan
ఆకలి

-
ketertarikan
ఆసక్తి

-
sukacita
సంతోషము

-
ciuman
ముద్దు

-
kesepian
ఒంటరితనము

-
cinta
ప్రేమ

-
kemurungan
వ్యసనము

-
suasana hati
మానసిక స్థితి

-
optimisme
ఆశావాదము

-
kepanikan
భీతి

-
kebingungan
కలవరము

-
kemarahan
విపరీతమైన కోరిక

-
penolakan
నిరాకరణ

-
hubungan
సంబంధము

-
permintaan
అభ్యర్థన

-
jeritan
అరుపు

-
keamanan
భద్రత

-
keterkejutan
తీవ్రమైన చికాకు దెబ్బ

-
senyum
మందహాసము

-
kelembutan
అపరిపక్వత

-
pikiran
ఆలోచన

-
penuh pertimbangan
ఆలోచనాపరత్వము