ప్రకృతి     
Alam

-

lengkungan +

చాపము

-

lumbung +

కణజము

-

teluk +

అఖాతము

-

pantai +

సముద్రతీరము

-

gelembung +

బుడగ

-

gua +

గుహ

-

peternakan +

వ్యవసాయ

-

api +

అగ్ని

-

jejak kaki +

పాదముద్ర

-

bola dunia +

భూగోళము

-

panen +

పంటకోత

-

bal jerami +

ఎండుగడ్డి బేళ్ళు

-

danau +

సరస్సు

-

daun +

ఆకు

-

gunung +

పర్వతము

-

samudera +

మహాసముద్రము

-

panorama +

సమగ్ర దృశ్యము

-

batu cadas +

శిల

-

musim semi +

వసంతము

-

rawa +

చిత్తడి

-

pohon +

చెట్టు

-

batang pohon +

చెట్టు కాండము

-

lembah +

లోయ

-

pemandangan +

వీక్షణము

-

pancaran air +

నీటి జెట్

-

air terjun +

జలపాతము

-

gelombang +

అల

-
lengkungan
చాపము

-
lumbung
కణజము

-
teluk
అఖాతము

-
pantai
సముద్రతీరము

-
gelembung
బుడగ

-
gua
గుహ

-
peternakan
వ్యవసాయ

-
api
అగ్ని

-
jejak kaki
పాదముద్ర

-
bola dunia
భూగోళము

-
panen
పంటకోత

-
bal jerami
ఎండుగడ్డి బేళ్ళు

-
danau
సరస్సు

-
daun
ఆకు

-
gunung
పర్వతము

-
samudera
మహాసముద్రము

-
panorama
సమగ్ర దృశ్యము

-
batu cadas
శిల

-
musim semi
వసంతము

-
rawa
చిత్తడి

-
pohon
చెట్టు

-
batang pohon
చెట్టు కాండము

-
lembah
లోయ

-
pemandangan
వీక్షణము

-
pancaran air
నీటి జెట్

-
air terjun
జలపాతము

-
gelombang
అల