మొక్కలు     
Tanaman

-

bambu +

వెదురు

-

mekar +

పూయు

-

buket bunga +

పువ్వుల గుత్తి

-

cabang +

శాఖ

-

kuncup +

మొగ్గ

-

kaktus +

బ్రహ్మ జెముడు

-

semanggi +

విలాసవంతమైన

-

runjung +

శంఖు ఆకారం

-

bunga jagung +

కార్న్ ఫ్లవర్

-

bunga krokus +

కుంకుమ పువ్వు

-

bakung +

ఓ రకమైన పచ్చటి పువ్వు

-

bunga aster +

తెల్ల చారలు ఉండే పువ్వులు పూచే మొక్క

-

dandelion +

డాండెలైన్

-

bunga +

పువ్వు

-

dedaunan +

దళములు

-

biji +

ధాన్యము

-

rumput +

గడ్డి

-

pertumbuhan +

పెరుగుదల

-

eceng gondok +

సువాసన గల పూలచెట్టు

-

rumput +

పచ్చిక బయలు

-

bunga lili +

లిల్లీ పుష్పము

-

biji rami +

అవిశ విత్తులు

-

jamur +

పుట్టగొడుగు

-

pohon zaitun +

ఆలివ్ చెట్టు

-

pohon palem +

పామ్ చెట్టు

-

bunga pansy +

పూలతో కూడిన పెరటి మొక్క

-

pohon persik +

శప్తాలు పండు చెట్టు

-

tanaman +

మొక్క

-

bunga candu +

గసగసాలు

-

akar +

వేరు

-

bunga mawar +

గులాబీ

-

benih +

విత్తనం

-

bunga tetes salju +

మంచుబిందువు

-

bunga matahari +

పొద్దు తిరుగుడు పువ్వు

-

duri +

ముల్లు

-

batang +

మొండెము

-

tulip +

వివిధ రంగులు గల గంటవంటి ఆకారం గల పూలు పూచే మొక్క

-

bunga lili air +

నీటి కలువ

-

gandum +

గోధుమలు

-
bambu
వెదురు

-
mekar
పూయు

-
buket bunga
పువ్వుల గుత్తి

-
cabang
శాఖ

-
kuncup
మొగ్గ

-
kaktus
బ్రహ్మ జెముడు

-
semanggi
విలాసవంతమైన

-
runjung
శంఖు ఆకారం

-
bunga jagung
కార్న్ ఫ్లవర్

-
bunga krokus
కుంకుమ పువ్వు

-
bakung
ఓ రకమైన పచ్చటి పువ్వు

-
bunga aster
తెల్ల చారలు ఉండే పువ్వులు పూచే మొక్క

-
dandelion
డాండెలైన్

-
bunga
పువ్వు

-
dedaunan
దళములు

-
biji
ధాన్యము

-
rumput
గడ్డి

-
pertumbuhan
పెరుగుదల

-
eceng gondok
సువాసన గల పూలచెట్టు

-
rumput
పచ్చిక బయలు

-
bunga lili
లిల్లీ పుష్పము

-
biji rami
అవిశ విత్తులు

-
jamur
పుట్టగొడుగు

-
pohon zaitun
ఆలివ్ చెట్టు

-
pohon palem
పామ్ చెట్టు

-
bunga pansy
పూలతో కూడిన పెరటి మొక్క

-
pohon persik
శప్తాలు పండు చెట్టు

-
tanaman
మొక్క

-
bunga candu
గసగసాలు

-
akar
వేరు

-
bunga mawar
గులాబీ

-
benih
విత్తనం

-
bunga tetes salju
మంచుబిందువు

-
bunga matahari
పొద్దు తిరుగుడు పువ్వు

-
duri
ముల్లు

-
batang
మొండెము

-
tulip
వివిధ రంగులు గల గంటవంటి ఆకారం గల పూలు పూచే మొక్క

-
bunga lili air
నీటి కలువ

-
gandum
గోధుమలు