సారాంశ నిబంధనలు     
Hal-hal abstrak

-

administrasi +

పరిపాలన

-

iklan +

ప్రకటనలు

-

panah +

బాణము

-

larangan +

నిషేధము

-

karier +

కెరీర్

-

tengah +

కేంద్రము

-

pilihan +

ఎంపిక

-

kolaborasi +

సహకారము

-

warna +

రంగు

-

kontak +

పరిచయము

-

bahaya +

అపాయము

-

pernyataan cinta +

ప్రేమ ప్రకటన

-

merosot +

తిరోగమనము

-

definisi +

నిర్వచనము

-

perbedaan +

వ్యత్యాసము

-

kesulitan +

కష్టము

-

arah +

దిశ

-

penemuan +

ఆవిష్కరణ

-

semrawut +

రుగ్మత

-

jarak jauh +

దూరము

-

jarak +

దూరము

-

keanekaragaman +

వైవిధ్యము

-

usaha +

కృషి

-

eksplorasi +

తరచి చూచుట

-

jatuh +

పతనము

-

tenaga +

శక్తి

-

aroma +

పరిమళము

-

kebebasan +

స్వాతంత్ర్యము

-

hantu +

మరణించిన వ్యక్తి యొక్క ఆత్మ

-

setengah +

సగము

-

ketinggian +

ఎత్తు

-

bantuan +

సహాయము

-

tempat bersembunyi +

దాగుకొను చోటు

-

tanah air +

స్వదేశము

-

kebersihan +

పారిశుధ్యము

-

ide +

ఆలోచన

-

ilusi +

భ్రమ

-

imajinasi +

ఊహాగానము

-

kecerdasan +

గూఢచార

-

undangan +

ఆహ్వానము

-

keadilan +

న్యాయము

-

cahaya +

కాంతి

-

penampilan +

చూపు

-

kerugian +

నష్టము

-

pembesaran +

పెద్దదిగా చేయుట

-

kesalahan +

పొరపాటు

-

pembunuhan +

హత్య

-

bangsa +

జాతి, దేశము

-

hal baru +

నూతనత్వము

-

pilihan +

ఐచ్ఛికము

-

kesabaran +

ఓపికపట్టడము

-

perencanaan +

ప్రణాళిక

-

masalah +

సమస్య

-

perlindungan +

రక్షణ

-

pantulan +

ప్రతిబింబించు

-

republik +

గణతంత్రరాజ్యము

-

risiko +

ప్రమాదము

-

keselamatan +

భద్రత

-

rahasia +

రహస్యము

-

seks +

శృంగారము

-

bayangan +

నీడ

-

ukuran +

పరిమాణము

-

solidaritas +

ఐకమత్యము

-

keberhasilan +

విజయము

-

dukungan +

మద్దతు

-

tradisi +

సంప్రదాయము

-

berat +

బరువు

-
administrasi
పరిపాలన

-
iklan
ప్రకటనలు

-
panah
బాణము

-
larangan
నిషేధము

-
karier
కెరీర్

-
tengah
కేంద్రము

-
pilihan
ఎంపిక

-
kolaborasi
సహకారము

-
warna
రంగు

-
kontak
పరిచయము

-
bahaya
అపాయము

-
pernyataan cinta
ప్రేమ ప్రకటన

-
merosot
తిరోగమనము

-
definisi
నిర్వచనము

-
perbedaan
వ్యత్యాసము

-
kesulitan
కష్టము

-
arah
దిశ

-
penemuan
ఆవిష్కరణ

-
semrawut
రుగ్మత

-
jarak jauh
దూరము

-
jarak
దూరము

-
keanekaragaman
వైవిధ్యము

-
usaha
కృషి

-
eksplorasi
తరచి చూచుట

-
jatuh
పతనము

-
tenaga
శక్తి

-
aroma
పరిమళము

-
kebebasan
స్వాతంత్ర్యము

-
hantu
మరణించిన వ్యక్తి యొక్క ఆత్మ

-
setengah
సగము

-
ketinggian
ఎత్తు

-
bantuan
సహాయము

-
tempat bersembunyi
దాగుకొను చోటు

-
tanah air
స్వదేశము

-
kebersihan
పారిశుధ్యము

-
ide
ఆలోచన

-
ilusi
భ్రమ

-
imajinasi
ఊహాగానము

-
kecerdasan
గూఢచార

-
undangan
ఆహ్వానము

-
keadilan
న్యాయము

-
cahaya
కాంతి

-
penampilan
చూపు

-
kerugian
నష్టము

-
pembesaran
పెద్దదిగా చేయుట

-
kesalahan
పొరపాటు

-
pembunuhan
హత్య

-
bangsa
జాతి, దేశము

-
hal baru
నూతనత్వము

-
pilihan
ఐచ్ఛికము

-
kesabaran
ఓపికపట్టడము

-
perencanaan
ప్రణాళిక

-
masalah
సమస్య

-
perlindungan
రక్షణ

-
pantulan
ప్రతిబింబించు

-
republik
గణతంత్రరాజ్యము

-
risiko
ప్రమాదము

-
keselamatan
భద్రత

-
rahasia
రహస్యము

-
seks
శృంగారము

-
bayangan
నీడ

-
ukuran
పరిమాణము

-
solidaritas
ఐకమత్యము

-
keberhasilan
విజయము

-
dukungan
మద్దతు

-
tradisi
సంప్రదాయము

-
berat
బరువు