వాతావరణము     
Cuaca

-

barometer

భారమితి

-

awan

మేఘము

-

dingin

చల్లని

-

bulan sabit

చంద్రవంక

-

kegelapan

చీకటి

-

kekeringan

కరువు

-

bumi

భూమి

-

kabut

పొగమంచు

-

embun beku

గడ్డకట్టిన మంచు

-

lapisan es

ధృవప్రాంతము

-

panas

ఉష్ణము

-

angin taufan

సుడిగాలి

-

tetesan es beku

ఐసికల్

-

petir

మెఱుపు

-

meteor

ఉల్కాపాతం

-

bulan

చంద్రుడు

-

pelangi

హరివిల్లు

-

tetes air hujan

వర్షపు బిందువు

-

salju

మంచు

-

serpihan salju

స్నోఫ్లేక్

-

manusia salju

మంచు మనిషి

-

bintang

నక్షత్రం

-

badai

తుఫాను

-

gelombang badai

తుఫాను వేగము

-

matahari

సూర్యుడు

-

sinar matahari

సూర్యకిరణము

-

matahari terbenam

సూర్యాస్తమయము

-

termometer

ఉష్ణమాని

-

hujan badai

ఉరుము

-

senja

కను చీకటి

-

cuaca

వాతావరణము

-

kondisi basah

తడి పరిస్థితులు

-

angin

గాలి

-
barometer
భారమితి

-
awan
మేఘము

-
dingin
చల్లని

-
bulan sabit
చంద్రవంక

-
kegelapan
చీకటి

-
kekeringan
కరువు

-
bumi
భూమి

-
kabut
పొగమంచు

-
embun beku
గడ్డకట్టిన మంచు

-
lapisan es
ధృవప్రాంతము

-
panas
ఉష్ణము

-
angin taufan
సుడిగాలి

-
tetesan es beku
ఐసికల్

-
petir
మెఱుపు

-
meteor
ఉల్కాపాతం

-
bulan
చంద్రుడు

-
pelangi
హరివిల్లు

-
tetes air hujan
వర్షపు బిందువు

-
salju
మంచు

-
serpihan salju
స్నోఫ్లేక్

-
manusia salju
మంచు మనిషి

-
bintang
నక్షత్రం

-
badai
తుఫాను

-
gelombang badai
తుఫాను వేగము

-
matahari
సూర్యుడు

-
sinar matahari
సూర్యకిరణము

-
matahari terbenam
సూర్యాస్తమయము

-
termometer
ఉష్ణమాని

-
hujan badai
ఉరుము

-
senja
కను చీకటి

-
cuaca
వాతావరణము

-
kondisi basah
తడి పరిస్థితులు

-
angin
గాలి