వాతావరణము     
Cuaca

-

barometer +

భారమితి

-

awan +

మేఘము

-

dingin +

చల్లని

-

bulan sabit +

చంద్రవంక

-

kegelapan +

చీకటి

-

kekeringan +

కరువు

-

bumi +

భూమి

-

kabut +

పొగమంచు

-

embun beku +

గడ్డకట్టిన మంచు

-

lapisan es +

ధృవప్రాంతము

-

panas +

ఉష్ణము

-

angin taufan +

సుడిగాలి

-

tetesan es beku +

ఐసికల్

-

petir +

మెఱుపు

-

meteor +

ఉల్కాపాతం

-

bulan +

చంద్రుడు

-

pelangi +

హరివిల్లు

-

tetes air hujan +

వర్షపు బిందువు

-

salju +

మంచు

-

serpihan salju +

స్నోఫ్లేక్

-

manusia salju +

మంచు మనిషి

-

bintang +

నక్షత్రం

-

badai +

తుఫాను

-

gelombang badai +

తుఫాను వేగము

-

matahari +

సూర్యుడు

-

sinar matahari +

సూర్యకిరణము

-

matahari terbenam +

సూర్యాస్తమయము

-

termometer +

ఉష్ణమాని

-

hujan badai +

ఉరుము

-

senja +

కను చీకటి

-

cuaca +

వాతావరణము

-

kondisi basah +

తడి పరిస్థితులు

-

angin +

గాలి

-
barometer
భారమితి

-
awan
మేఘము

-
dingin
చల్లని

-
bulan sabit
చంద్రవంక

-
kegelapan
చీకటి

-
kekeringan
కరువు

-
bumi
భూమి

-
kabut
పొగమంచు

-
embun beku
గడ్డకట్టిన మంచు

-
lapisan es
ధృవప్రాంతము

-
panas
ఉష్ణము

-
angin taufan
సుడిగాలి

-
tetesan es beku
ఐసికల్

-
petir
మెఱుపు

-
meteor
ఉల్కాపాతం

-
bulan
చంద్రుడు

-
pelangi
హరివిల్లు

-
tetes air hujan
వర్షపు బిందువు

-
salju
మంచు

-
serpihan salju
స్నోఫ్లేక్

-
manusia salju
మంచు మనిషి

-
bintang
నక్షత్రం

-
badai
తుఫాను

-
gelombang badai
తుఫాను వేగము

-
matahari
సూర్యుడు

-
sinar matahari
సూర్యకిరణము

-
matahari terbenam
సూర్యాస్తమయము

-
termometer
ఉష్ణమాని

-
hujan badai
ఉరుము

-
senja
కను చీకటి

-
cuaca
వాతావరణము

-
kondisi basah
తడి పరిస్థితులు

-
angin
గాలి