కొనుగోలు     
Belanja

-

toko roti +

బేకరీ

-

kode bar +

బార్ కోడ్

-

toko buku +

పుస్తకాల దుకాణము

-

kafe +

కాఫీ హోటల్

-

toko obat +

మందుల దుకాణము

-

binatu +

డ్రై క్లీనర్

-

toko bunga +

పూల దుకాణము

-

hadiah +

బహుమతి

-

pasar +

విపణి

-

lorong pasar +

మార్కెట్ హాలు

-

stan koran +

వార్తాపత్రిక స్టాండ్

-

apotek +

ఔషధ శాల

-

kantor pos +

పోస్ట్ ఆఫీస్

-

keramik +

మట్టి పాత్ర సామగ్రి

-

penjualan +

అమ్మకము

-

toko +

దుకాణము

-

belanja +

కొనుగోలు

-

tas belanja +

కొనుగోలు సంచీ

-

keranjang belanja +

కొనుగోలు బుట్ట

-

kereta belanja +

కొనుగోలు కార్ట్

-

wisata belanja +

కొనుగోలు పర్యటన

-
toko roti
బేకరీ

-
kode bar
బార్ కోడ్

-
toko buku
పుస్తకాల దుకాణము

-
kafe
కాఫీ హోటల్

-
toko obat
మందుల దుకాణము

-
binatu
డ్రై క్లీనర్

-
toko bunga
పూల దుకాణము

-
hadiah
బహుమతి

-
pasar
విపణి

-
lorong pasar
మార్కెట్ హాలు

-
stan koran
వార్తాపత్రిక స్టాండ్

-
apotek
ఔషధ శాల

-
kantor pos
పోస్ట్ ఆఫీస్

-
keramik
మట్టి పాత్ర సామగ్రి

-
penjualan
అమ్మకము

-
toko
దుకాణము

-
belanja
కొనుగోలు

-
tas belanja
కొనుగోలు సంచీ

-
keranjang belanja
కొనుగోలు బుట్ట

-
kereta belanja
కొనుగోలు కార్ట్

-
wisata belanja
కొనుగోలు పర్యటన