పెద్ద జంతువులు     
Hewan besar

-

buaya aligator +

పెద్ద మొసలి

-

tanduk rusa +

దుప్పి కొమ్ములు

-

babun +

బబూన్

-

beruang +

ఎలుగుబంటి

-

kerbau +

గేదె

-

unta +

ఒంటె

-

cheetah +

చిరుత

-

sapi +

గోవు

-

buaya +

మొసలి

-

dinosaurus +

డైనోసార్

-

keledai +

గాడిద

-

naga +

డ్రాగన్

-

gajah +

ఏనుగు

-

jerapah +

జిరాఫీ

-

gorila +

గొరిల్లా

-

kuda nil +

హిప్పో

-

kuda +

గుర్రము

-

kanguru +

కంగారూ

-

macan tutul +

చిఱుతపులి

-

singa +

సింహము

-

llama +

ఒక విధమైన ఒంటె

-

lynx +

శివంగి

-

monster +

భూతము

-

moose +

దుప్పి

-

burung unta +

నిప్పుకోడి

-

panda +

పెద్ద జంతువు

-

babi +

పంది

-

beruang kutub +

ధ్రువ ఎలుగుబంటి

-

puma +

చిరుతపులి

-

badak +

రైనో

-

rusa jantan +

మగ జింక

-

harimau +

పులి

-

beruang laut +

నీటి గుర్రము

-

kuda liar +

అడవి గుర్రం

-

zebra +

చారల గుర్రము

-
buaya aligator
పెద్ద మొసలి

-
tanduk rusa
దుప్పి కొమ్ములు

-
babun
బబూన్

-
beruang
ఎలుగుబంటి

-
kerbau
గేదె

-
unta
ఒంటె

-
cheetah
చిరుత

-
sapi
గోవు

-
buaya
మొసలి

-
dinosaurus
డైనోసార్

-
keledai
గాడిద

-
naga
డ్రాగన్

-
gajah
ఏనుగు

-
jerapah
జిరాఫీ

-
gorila
గొరిల్లా

-
kuda nil
హిప్పో

-
kuda
గుర్రము

-
kanguru
కంగారూ

-
macan tutul
చిఱుతపులి

-
singa
సింహము

-
llama
ఒక విధమైన ఒంటె

-
lynx
శివంగి

-
monster
భూతము

-
moose
దుప్పి

-
burung unta
నిప్పుకోడి

-
panda
పెద్ద జంతువు

-
babi
పంది

-
beruang kutub
ధ్రువ ఎలుగుబంటి

-
puma
చిరుతపులి

-
badak
రైనో

-
rusa jantan
మగ జింక

-
harimau
పులి

-
beruang laut
నీటి గుర్రము

-
kuda liar
అడవి గుర్రం

-
zebra
చారల గుర్రము