పెద్ద జంతువులు     
Hewan besar

-

buaya aligator

పెద్ద మొసలి

-

tanduk rusa

దుప్పి కొమ్ములు

-

babun

బబూన్

-

beruang

ఎలుగుబంటి

-

kerbau

గేదె

-

unta

ఒంటె

-

cheetah

చిరుత

-

sapi

గోవు

-

buaya

మొసలి

-

dinosaurus

డైనోసార్

-

keledai

గాడిద

-

naga

డ్రాగన్

-

gajah

ఏనుగు

-

jerapah

జిరాఫీ

-

gorila

గొరిల్లా

-

kuda nil

హిప్పో

-

kuda

గుర్రము

-

kanguru

కంగారూ

-

macan tutul

చిఱుతపులి

-

singa

సింహము

-

llama

ఒక విధమైన ఒంటె

-

lynx

శివంగి

-

monster

భూతము

-

moose

దుప్పి

-

burung unta

నిప్పుకోడి

-

panda

పెద్ద జంతువు

-

babi

పంది

-

beruang kutub

ధ్రువ ఎలుగుబంటి

-

puma

చిరుతపులి

-

badak

రైనో

-

rusa jantan

మగ జింక

-

harimau

పులి

-

beruang laut

నీటి గుర్రము

-

kuda liar

అడవి గుర్రం

-

zebra

చారల గుర్రము

-
buaya aligator
పెద్ద మొసలి

-
tanduk rusa
దుప్పి కొమ్ములు

-
babun
బబూన్

-
beruang
ఎలుగుబంటి

-
kerbau
గేదె

-
unta
ఒంటె

-
cheetah
చిరుత

-
sapi
గోవు

-
buaya
మొసలి

-
dinosaurus
డైనోసార్

-
keledai
గాడిద

-
naga
డ్రాగన్

-
gajah
ఏనుగు

-
jerapah
జిరాఫీ

-
gorila
గొరిల్లా

-
kuda nil
హిప్పో

-
kuda
గుర్రము

-
kanguru
కంగారూ

-
macan tutul
చిఱుతపులి

-
singa
సింహము

-
llama
ఒక విధమైన ఒంటె

-
lynx
శివంగి

-
monster
భూతము

-
moose
దుప్పి

-
burung unta
నిప్పుకోడి

-
panda
పెద్ద జంతువు

-
babi
పంది

-
beruang kutub
ధ్రువ ఎలుగుబంటి

-
puma
చిరుతపులి

-
badak
రైనో

-
rusa jantan
మగ జింక

-
harimau
పులి

-
beruang laut
నీటి గుర్రము

-
kuda liar
అడవి గుర్రం

-
zebra
చారల గుర్రము