నగరము     
Città

-

l'aeroporto +

విమానాశ్రయము

-

il condominio +

అపార్ట్ మెంట్ భవనము

-

la panchina +

బ్యాంకు

-

la metropoli +

పెద్ద నగరము

-

la pista ciclabile +

బైక్ మార్గము

-

la marina +

పడవ నౌకాశ్రయము

-

la capitale +

రాజధాని

-

il carillon +

గంట మోత

-

il cimitero +

స్మశాన వాటిక

-

il cinema +

సినిమా

-

la città +

నగరము

-

la mappa della città +

నగర పటము

-

il crimine +

నేరము

-

la dimostrazione +

ప్రదర్శన

-

la fiera +

స్ఫురద్రూపము

-

i vigili del fuoco +

అగ్నిమాపక సైన్యము

-

la fontana +

ఫౌంటెన్

-

la spazzatura +

ఇంటి చెత్త

-

il porto +

నౌకాశ్రయము

-

l'hotel +

హోటల్

-

l'idrante +

ప్రధాన పైపు నుచి నీటిని గ్రహించు పైపు

-

il punto di riferimento +

గుర్తింపు చిహ్నము

-

la cassetta delle lettere +

మెయిల్ బాక్స్

-

il quartiere +

ఇరుగు పొరుగు

-

l'insegna al neon +

నియాన్ కాంతి

-

la discoteca +

నైట్ క్లబ్

-

il centro storico +

పాత పట్టణం

-

l'opera +

సంగీత నాటకము

-

il parco +

ఉద్యానవనం

-

la panchina del parco +

పార్క్ బల్ల

-

il parcheggio +

పార్కింగ్ ప్రదేశము

-

la cabina telefonica +

ఫోన్ బూత్

-

il codice postale (CAP) +

పోస్టల్ కోడ్ (జిప్)

-

il carcere +

జైలు

-

il pub +

అల్పాహారశాల

-

i luoghi +

దర్శనీయ స్థలాలు

-

l'orizzonte +

ఆకాశరేఖ

-

il lampione +

వీధి దీపము

-

l'ufficio del turismo +

పర్యాటక కార్యాలయము

-

la torre +

గోపురము

-

il tunnel +

సొరంగ మార్గము

-

il veicolo +

వాహనము

-

il villaggio +

గ్రామము

-

la torre dell'acqua +

నీటి టవర్

-
l'aeroporto
విమానాశ్రయము

-
il condominio
అపార్ట్ మెంట్ భవనము

-
la panchina
బ్యాంకు

-
la metropoli
పెద్ద నగరము

-
la pista ciclabile
బైక్ మార్గము

-
la marina
పడవ నౌకాశ్రయము

-
la capitale
రాజధాని

-
il carillon
గంట మోత

-
il cimitero
స్మశాన వాటిక

-
il cinema
సినిమా

-
la città
నగరము

-
la mappa della città
నగర పటము

-
il crimine
నేరము

-
la dimostrazione
ప్రదర్శన

-
la fiera
స్ఫురద్రూపము

-
i vigili del fuoco
అగ్నిమాపక సైన్యము

-
la fontana
ఫౌంటెన్

-
la spazzatura
ఇంటి చెత్త

-
il porto
నౌకాశ్రయము

-
l'hotel
హోటల్

-
l'idrante
ప్రధాన పైపు నుచి నీటిని గ్రహించు పైపు

-
il punto di riferimento
గుర్తింపు చిహ్నము

-
la cassetta delle lettere
మెయిల్ బాక్స్

-
il quartiere
ఇరుగు పొరుగు

-
l'insegna al neon
నియాన్ కాంతి

-
la discoteca
నైట్ క్లబ్

-
il centro storico
పాత పట్టణం

-
l'opera
సంగీత నాటకము

-
il parco
ఉద్యానవనం

-
la panchina del parco
పార్క్ బల్ల

-
il parcheggio
పార్కింగ్ ప్రదేశము

-
la cabina telefonica
ఫోన్ బూత్

-
il codice postale (CAP)
పోస్టల్ కోడ్ (జిప్)

-
il carcere
జైలు

-
il pub
అల్పాహారశాల

-
i luoghi
దర్శనీయ స్థలాలు

-
l'orizzonte
ఆకాశరేఖ

-
il lampione
వీధి దీపము

-
l'ufficio del turismo
పర్యాటక కార్యాలయము

-
la torre
గోపురము

-
il tunnel
సొరంగ మార్గము

-
il veicolo
వాహనము

-
il villaggio
గ్రామము

-
la torre dell'acqua
నీటి టవర్