పెద్ద జంతువులు     
Grandi animali

-

l'alligatore +

పెద్ద మొసలి

-

le corna +

దుప్పి కొమ్ములు

-

il babbuino +

బబూన్

-

l'orso +

ఎలుగుబంటి

-

il bufalo +

గేదె

-

il cammello +

ఒంటె

-

il ghepardo +

చిరుత

-

la mucca +

గోవు

-

il coccodrillo +

మొసలి

-

il dinosauro +

డైనోసార్

-

l'asino +

గాడిద

-

il drago +

డ్రాగన్

-

l'elefante +

ఏనుగు

-

la giraffa +

జిరాఫీ

-

il gorilla +

గొరిల్లా

-

l'ippopotamo +

హిప్పో

-

il cavallo +

గుర్రము

-

il canguro +

కంగారూ

-

il leopardo +

చిఱుతపులి

-

il leone +

సింహము

-

il lama +

ఒక విధమైన ఒంటె

-

la lince +

శివంగి

-

il mostro +

భూతము

-

l'alce +

దుప్పి

-

lo struzzo +

నిప్పుకోడి

-

il panda +

పెద్ద జంతువు

-

il maiale +

పంది

-

l'orso polare +

ధ్రువ ఎలుగుబంటి

-

il puma +

చిరుతపులి

-

il rinoceronte +

రైనో

-

il cervo +

మగ జింక

-

la tigre +

పులి

-

il tricheco +

నీటి గుర్రము

-

il cavallo selvaggio +

అడవి గుర్రం

-

la zebra +

చారల గుర్రము

-
l'alligatore
పెద్ద మొసలి

-
le corna
దుప్పి కొమ్ములు

-
il babbuino
బబూన్

-
l'orso
ఎలుగుబంటి

-
il bufalo
గేదె

-
il cammello
ఒంటె

-
il ghepardo
చిరుత

-
la mucca
గోవు

-
il coccodrillo
మొసలి

-
il dinosauro
డైనోసార్

-
l'asino
గాడిద

-
il drago
డ్రాగన్

-
l'elefante
ఏనుగు

-
la giraffa
జిరాఫీ

-
il gorilla
గొరిల్లా

-
l'ippopotamo
హిప్పో

-
il cavallo
గుర్రము

-
il canguro
కంగారూ

-
il leopardo
చిఱుతపులి

-
il leone
సింహము

-
il lama
ఒక విధమైన ఒంటె

-
la lince
శివంగి

-
il mostro
భూతము

-
l'alce
దుప్పి

-
lo struzzo
నిప్పుకోడి

-
il panda
పెద్ద జంతువు

-
il maiale
పంది

-
l'orso polare
ధ్రువ ఎలుగుబంటి

-
il puma
చిరుతపులి

-
il rinoceronte
రైనో

-
il cervo
మగ జింక

-
la tigre
పులి

-
il tricheco
నీటి గుర్రము

-
il cavallo selvaggio
అడవి గుర్రం

-
la zebra
చారల గుర్రము