సామగ్రి     
მასალები

-
თითბერი
titberi
ఇత్తడి

-
ცემენტი
tsement’i
సిమెంటు

-
კერამიკა
k’eramik’a
పింగాణీ

-
ქსოვილი
ksovili
వస్త్రము

-
ნაჭერი
nach’eri
వస్త్రము

-
ბამბა
bamba
ప్రత్తి

-
კრისტალი
k’rist’ali
స్ఫటికము

-
ჭუჭყი
ch’uch’q’i
మురికి

-
წებო
ts’ebo
జిగురు

-
ტყავი
t’q’avi
బాగు చేసిన తోలు

-
მეტალი
met’ali
లోహము

-
ზეთი
zeti
చమురు

-
ფხვნილი
pkhvnili
పొడి

-
მარილი
marili
ఉప్పు

-
ქვიშა
kvisha
ఇసుక

-
ძალაყინი
dzalaq’ini
చెత్త

-
ვერცხლი
vertskhli
వెండి

-
ქვა
kva
రాయి

-
ჩალა
chala
తృణము

-
მერქანი
merkani
కొయ్య

-
შალი
shali
ఉన్ని