వాతావరణము     
날씨

-

기압계
giabgye

భారమితి

-

구름
guleum

మేఘము

-

추위
chuwi

చల్లని

-

초승달
choseungdal

చంద్రవంక

-

어둠
eodum

చీకటి

-

가뭄
gamum

కరువు

-

지구
jigu

భూమి

-

안개
angae

పొగమంచు

-

서리
seoli

గడ్డకట్టిన మంచు

-

유약
yuyag

ధృవప్రాంతము

-

더위
deowi

ఉష్ణము

-

태풍
taepung

సుడిగాలి

-

고드름
godeuleum

ఐసికల్

-

번개
beongae

మెఱుపు

-

유성
yuseong

ఉల్కాపాతం

-


dal

చంద్రుడు

-

무지개
mujigae

హరివిల్లు

-

빗방울
bisbang-ul

వర్షపు బిందువు

-


nun

మంచు

-

눈송이
nunsong-i

స్నోఫ్లేక్

-

눈사람
nunsalam

మంచు మనిషి

-


byeol

నక్షత్రం

-

폭풍
pogpung

తుఫాను

-

폭풍 해일
pogpung haeil

తుఫాను వేగము

-


hae

సూర్యుడు

-

햇살
haes-sal

సూర్యకిరణము

-

일몰
ilmol

సూర్యాస్తమయము

-

온도계
ondogye

ఉష్ణమాని

-

뇌우
noeu

ఉరుము

-

황혼
hwanghon

కను చీకటి

-

날씨
nalssi

వాతావరణము

-

젖은 상태
jeoj-eun sangtae

తడి పరిస్థితులు

-

바람
balam

గాలి

-
기압계
giabgye
భారమితి

-
구름
guleum
మేఘము

-
추위
chuwi
చల్లని

-
초승달
choseungdal
చంద్రవంక

-
어둠
eodum
చీకటి

-
가뭄
gamum
కరువు

-
지구
jigu
భూమి

-
안개
angae
పొగమంచు

-
서리
seoli
గడ్డకట్టిన మంచు

-
유약
yuyag
ధృవప్రాంతము

-
더위
deowi
ఉష్ణము

-
태풍
taepung
సుడిగాలి

-
고드름
godeuleum
ఐసికల్

-
번개
beongae
మెఱుపు

-
유성
yuseong
ఉల్కాపాతం

-

dal
చంద్రుడు

-
무지개
mujigae
హరివిల్లు

-
빗방울
bisbang-ul
వర్షపు బిందువు

-

nun
మంచు

-
눈송이
nunsong-i
స్నోఫ్లేక్

-
눈사람
nunsalam
మంచు మనిషి

-

byeol
నక్షత్రం

-
폭풍
pogpung
తుఫాను

-
폭풍 해일
pogpung haeil
తుఫాను వేగము

-

hae
సూర్యుడు

-
햇살
haes-sal
సూర్యకిరణము

-
일몰
ilmol
సూర్యాస్తమయము

-
온도계
ondogye
ఉష్ణమాని

-
뇌우
noeu
ఉరుము

-
황혼
hwanghon
కను చీకటి

-
날씨
nalssi
వాతావరణము

-
젖은 상태
jeoj-eun sangtae
తడి పరిస్థితులు

-
바람
balam
గాలి