సంగీతం     
음악

-

아코디언
akodieon
+

అకార్డియన్-ఒకరకము వాద్య యంత్రము

-

발랄라이카
ballallaika
+

బాలలైకా -ఒకరకము వాద్య యంత్రము

-

밴드
baendeu
+

మేళము

-

밴조
baenjo
+

బాంజో

-

클라리넷
keullalines
+

సన్నాయి వాయిద్యం

-

콘서트
konseoteu
+

కచ్చేరి

-

드럼
deuleom
+

డ్రమ్

-

드럼
deuleom
+

డ్రమ్ములు

-

플루트
peulluteu
+

వేణువు

-

그랜드 피아노
geulaendeu piano
+

గ్రాండ్ పియానో

-

기타
gita
+

గిటార్

-


hol
+

సభా మందిరం

-

키보드
kibodeu
+

కీబోర్డ్

-

하모니카
hamonika
+

నోటితో ఊదు వాద్యము

-

음악
eum-ag
+

సంగీతం

-

악보대
agbodae
+

మ్యూజిక్ స్టాండ్

-

음표
eumpyo
+

సూచన

-

오르간
oleugan
+

అవయవము

-

피아노
piano
+

పియానో

-

색소폰
saegsopon
+

శాక్సోఫోను

-

가수
gasu
+

గాయకుడు

-


jul
+

తీగ

-

트럼펫
teuleompes
+

గాలి వాద్యము

-

트럼펫을 부는 사람
teuleompes-eul buneun salam
+

కొమ్ము ఊదువాడు

-

바이올린
baiollin
+

వాయులీనము

-

바이올린 케이스
baiollin keiseu
+

వాయులీనపు పెట్టె

-

실로폰
sillopon
+

జల తరంగిణి

-
아코디언
akodieon
అకార్డియన్-ఒకరకము వాద్య యంత్రము

-
발랄라이카
ballallaika
బాలలైకా -ఒకరకము వాద్య యంత్రము

-
밴드
baendeu
మేళము

-
밴조
baenjo
బాంజో

-
클라리넷
keullalines
సన్నాయి వాయిద్యం

-
콘서트
konseoteu
కచ్చేరి

-
드럼
deuleom
డ్రమ్

-
드럼
deuleom
డ్రమ్ములు

-
플루트
peulluteu
వేణువు

-
그랜드 피아노
geulaendeu piano
గ్రాండ్ పియానో

-
기타
gita
గిటార్

-

hol
సభా మందిరం

-
키보드
kibodeu
కీబోర్డ్

-
하모니카
hamonika
నోటితో ఊదు వాద్యము

-
음악
eum-ag
సంగీతం

-
악보대
agbodae
మ్యూజిక్ స్టాండ్

-
음표
eumpyo
సూచన

-
오르간
oleugan
అవయవము

-
피아노
piano
పియానో

-
색소폰
saegsopon
శాక్సోఫోను

-
가수
gasu
గాయకుడు

-

jul
తీగ

-
트럼펫
teuleompes
గాలి వాద్యము

-
트럼펫을 부는 사람
teuleompes-eul buneun salam
కొమ్ము ఊదువాడు

-
바이올린
baiollin
వాయులీనము

-
바이올린 케이스
baiollin keiseu
వాయులీనపు పెట్టె

-
실로폰
sillopon
జల తరంగిణి