ప్రకృతి     
Gamta

-

arka +

చాపము

-

tvartas +

కణజము

-

įlanka +

అఖాతము

-

paplūdimys +

సముద్రతీరము

-

burbulas +

బుడగ

-

urvas +

గుహ

-

ūkis +

వ్యవసాయ

-

ugnis +

అగ్ని

-

pėdsakas +

పాదముద్ర

-

gaublys +

భూగోళము

-

derlius +

పంటకోత

-

šieno ritinys +

ఎండుగడ్డి బేళ్ళు

-

ežeras +

సరస్సు

-

lapas +

ఆకు

-

kalnas +

పర్వతము

-

vandenynas +

మహాసముద్రము

-

panorama +

సమగ్ర దృశ్యము

-

uola +

శిల

-

versmė +

వసంతము

-

pelkė +

చిత్తడి

-

medis +

చెట్టు

-

medžio kamienas +

చెట్టు కాండము

-

slėnis +

లోయ

-

vaizdas +

వీక్షణము

-

vandens srovė +

నీటి జెట్

-

krioklys +

జలపాతము

-

banga +

అల

-
arka
చాపము

-
tvartas
కణజము

-
įlanka
అఖాతము

-
paplūdimys
సముద్రతీరము

-
burbulas
బుడగ

-
urvas
గుహ

-
ūkis
వ్యవసాయ

-
ugnis
అగ్ని

-
pėdsakas
పాదముద్ర

-
gaublys
భూగోళము

-
derlius
పంటకోత

-
šieno ritinys
ఎండుగడ్డి బేళ్ళు

-
ežeras
సరస్సు

-
lapas
ఆకు

-
kalnas
పర్వతము

-
vandenynas
మహాసముద్రము

-
panorama
సమగ్ర దృశ్యము

-
uola
శిల

-
versmė
వసంతము

-
pelkė
చిత్తడి

-
medis
చెట్టు

-
medžio kamienas
చెట్టు కాండము

-
slėnis
లోయ

-
vaizdas
వీక్షణము

-
vandens srovė
నీటి జెట్

-
krioklys
జలపాతము

-
banga
అల