సారాంశ నిబంధనలు     
Abstraktūs žodžiai

-

administracija +

పరిపాలన

-

reklama +

ప్రకటనలు

-

rodyklė +

బాణము

-

uždraudimas +

నిషేధము

-

karjera +

కెరీర్

-

centras +

కేంద్రము

-

pasirinkimas +

ఎంపిక

-

bendradarbiavimas +

సహకారము

-

spalva +

రంగు

-

kontaktas +

పరిచయము

-

pavojus +

అపాయము

-

meilės pripažinimas +

ప్రేమ ప్రకటన

-

nuosmukis +

తిరోగమనము

-

apibrėžimas +

నిర్వచనము

-

skirtumas +

వ్యత్యాసము

-

sunkumas +

కష్టము

-

kryptis +

దిశ

-

atradimas +

ఆవిష్కరణ

-

netvarka +

రుగ్మత

-

toluma +

దూరము

-

atstumas +

దూరము

-

įvairovė +

వైవిధ్యము

-

pastanga +

కృషి

-

tyrinėjimas +

తరచి చూచుట

-

kritimas +

పతనము

-

jėga +

శక్తి

-

kvapas +

పరిమళము

-

laisvė +

స్వాతంత్ర్యము

-

vaiduoklis +

మరణించిన వ్యక్తి యొక్క ఆత్మ

-

pusė +

సగము

-

aukštis +

ఎత్తు

-

pagalba +

సహాయము

-

slėptuvė +

దాగుకొను చోటు

-

tėvynė +

స్వదేశము

-

švarumas +

పారిశుధ్యము

-

idėja +

ఆలోచన

-

iliuzija +

భ్రమ

-

vaizduotė +

ఊహాగానము

-

intelektas +

గూఢచార

-

kvietimas +

ఆహ్వానము

-

teisingumas +

న్యాయము

-

šviesa +

కాంతి

-

žvilgsnis +

చూపు

-

nuostolis +

నష్టము

-

didinimas +

పెద్దదిగా చేయుట

-

klaida +

పొరపాటు

-

žmogžudystė +

హత్య

-

tauta +

జాతి, దేశము

-

naujiena +

నూతనత్వము

-

pasirinkimas +

ఐచ్ఛికము

-

kantrybė +

ఓపికపట్టడము

-

planavimas +

ప్రణాళిక

-

problema +

సమస్య

-

apsauga +

రక్షణ

-

atspindys +

ప్రతిబింబించు

-

respublika +

గణతంత్రరాజ్యము

-

rizika +

ప్రమాదము

-

sauga +

భద్రత

-

paslaptis +

రహస్యము

-

lytis +

శృంగారము

-

šešėlis +

నీడ

-

dydis +

పరిమాణము

-

solidarumas +

ఐకమత్యము

-

sėkmė +

విజయము

-

parama +

మద్దతు

-

tradicija +

సంప్రదాయము

-

svoris +

బరువు

-
administracija
పరిపాలన

-
reklama
ప్రకటనలు

-
rodyklė
బాణము

-
uždraudimas
నిషేధము

-
karjera
కెరీర్

-
centras
కేంద్రము

-
pasirinkimas
ఎంపిక

-
bendradarbiavimas
సహకారము

-
spalva
రంగు

-
kontaktas
పరిచయము

-
pavojus
అపాయము

-
meilės pripažinimas
ప్రేమ ప్రకటన

-
nuosmukis
తిరోగమనము

-
apibrėžimas
నిర్వచనము

-
skirtumas
వ్యత్యాసము

-
sunkumas
కష్టము

-
kryptis
దిశ

-
atradimas
ఆవిష్కరణ

-
netvarka
రుగ్మత

-
toluma
దూరము

-
atstumas
దూరము

-
įvairovė
వైవిధ్యము

-
pastanga
కృషి

-
tyrinėjimas
తరచి చూచుట

-
kritimas
పతనము

-
jėga
శక్తి

-
kvapas
పరిమళము

-
laisvė
స్వాతంత్ర్యము

-
vaiduoklis
మరణించిన వ్యక్తి యొక్క ఆత్మ

-
pusė
సగము

-
aukštis
ఎత్తు

-
pagalba
సహాయము

-
slėptuvė
దాగుకొను చోటు

-
tėvynė
స్వదేశము

-
švarumas
పారిశుధ్యము

-
idėja
ఆలోచన

-
iliuzija
భ్రమ

-
vaizduotė
ఊహాగానము

-
intelektas
గూఢచార

-
kvietimas
ఆహ్వానము

-
teisingumas
న్యాయము

-
šviesa
కాంతి

-
žvilgsnis
చూపు

-
nuostolis
నష్టము

-
didinimas
పెద్దదిగా చేయుట

-
klaida
పొరపాటు

-
žmogžudystė
హత్య

-
tauta
జాతి, దేశము

-
naujiena
నూతనత్వము

-
pasirinkimas
ఐచ్ఛికము

-
kantrybė
ఓపికపట్టడము

-
planavimas
ప్రణాళిక

-
problema
సమస్య

-
apsauga
రక్షణ

-
atspindys
ప్రతిబింబించు

-
respublika
గణతంత్రరాజ్యము

-
rizika
ప్రమాదము

-
sauga
భద్రత

-
paslaptis
రహస్యము

-
lytis
శృంగారము

-
šešėlis
నీడ

-
dydis
పరిమాణము

-
solidarumas
ఐకమత్యము

-
sėkmė
విజయము

-
parama
మద్దతు

-
tradicija
సంప్రదాయము

-
svoris
బరువు